Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Om oss
  3. Styret i Nobl

Styret i Nobl

Styret er valgt av generalforsamlingen i Nobl og samarbeider med ledelsen om å legge strategi, organisere virksomheten og ivareta interessene til eierne av boligbyggelaget – medlemmene våre.

Mads Torrisen

Mads Torrisen

Styreleder

Bente Storfjell

Styremedlem

Torgeir Øines

Torger Oines

Styremedlem

Øyvind Løvdal

Styremedlem

Roger Tverbakk

Ansattes representant

Stig Erik Fossum

Stig Erik Fossum

Styremedlem

Kari Nystad-Rusaanes

Kari Nystad-Rusaanes

Styremedlem

Egil Wiik

Representant Lofoten BBL