Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Om oss
  3. Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Boligbyggelaget Nobl har siden 12 mai 2010 vært sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at Nobl har iverksatt tiltak for å gjøre den daglige driften mer miljøvennlig og skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

For Nobl er det viktig å ta ansvar for at vi sammen skal nå fremtidens lavutslippssamfunn. Det handler om å være bevisst på de miljø- og klimautfordringene vi står ovenfor og ta ansvar.