Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:

Vår historie

Bodø og Bodin Boligbyggelag AL, senere Bodø Boligbyggelag og nå Boligbyggelaget Nobl, ble stiftet den 9. november 1946. Boligbyggelaget ble raskt en suksess da det bidro til et stort fremskritt i etterkrigstidens boligbygging i Bodø. Vinteren 1948 startet byggingen av de aller første husene, som du fortsatt kan se i Rauds gate i Østbyen.