Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:

Vår historie

Bodø og Bodin Boligbyggelag AL, senere Bodø Boligbyggelag og nå Boligbyggelaget Nobl, ble stiftet den 9. november 1946. Boligbyggelaget ble raskt en suksess da det bidro til et stort fremskritt i etterkrigstidens boligbygging i Bodø. Vinteren 1948 startet byggingen av de aller første husene, som du fortsatt kan se i Rauds gate i Østbyen.