Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Om oss
  3. Ansatte Boligbyggelaget Nobl

Boligbyggelaget Nobl - stab

Nobls stabsavdeling er ansvarlig for den daglige driften av konsernet. Deriblant Nobls regnskap, HR og intern informasjon.

Mona Liss Paulsen

Administrerende direktør

Eirin Johnsen Hellesvik

Økonomisjef

Ingrid Elisabeth Heide

Personal- og KS-koordinator

Heidi Esjeholm

Administrasjonssekretær

Marianne Mosti

Økonomikonsulent

Marit Heitmann Falch

Autorisert regnskapsfører / Økonomikonsulent

Egil Rasmussen

Rådgiver

Caroline Joakimsen

Trainee

Boligbyggelaget Nobl - forvaltning

Forvaltningsavdelingen til Nobl jobber med regnskap og rådgivning rettet mot styrene og rehabilitering og skadesakeri borettslag og sameier tilknyttet Nobl. Forvaltningsavdelingen jobber også med nye boliger.

Jan Braastad

Leder Nobl forvaltning

Hans Kristian Rabben

Leder Nobl prosjekt

Børge Sakariassen

Prosjektleder

Andreas Kjørholt

Prosjektleder

Hannah Broughton

Vedlikeholdsplanlegger

Roger Tverbakk

Prosjektleder

Erling Horn Kjøren

Prosjektleder / Teamleder

Lasse Elsbak

Prosjektleder

Gard Øverås

Prosjektleder

Jan Ivar Døhl Olsen

Prosjektmedarbeider

Monica Paulsen

Jurist

Tor Vidar Kallesen

Jurist / forvaltningsrådgiver

Team 1 - driftsteam

Elisabeth Hunstad

Teamleder / Autorisert regnskapsfører

Cecilie Christoffersen

Økonomikonsulent

Evy-Leen Pedersen

Økonomikonsulent

Helene Ulrichsen

Forvaltningskonsulent

Gunn Svendsen

Økonomikonsulent

Gunn Tove Gundersen

Økonomikonsulent

Sissel Storteig

Autorisert regnskapsfører

Heidi Ann Solberg

Autorisert regnskapsfører

Mariia Jørstad

Økonomikonsulent

Team 2 - rådgivning

Aud Elin Jensen

Nestleder forvaltningsavdelingen / Autorisert regnskapsfører

Tiina Plaketti

Forvaltningskonsulent

Arnfinn Hansen

Autorisert regnskapsfører

Simen Benonisen

Økonomi - og forvaltningsrådgiver

Erlend Svartsund

Økonomi- og forvaltningsrådgiver

Robin A. Nilssen

Økonomi - og forvaltningsrådgiver

Hege Christensen

Forvaltningskonsulent

Boligbyggelaget Nobl - marked og kundesenter

Nobls avdeling marked og kundesenter er vårt ansikt utad til medlemmer og kunder og jobber med ekstern kommunikasjon og medlemsfordeler.

Thomas Normann    

Salgs- og markedssjef

Karianne Mæhlum

Teamleder Kundesenter

Inger Moen

Forvaltningskonsulent

Heidi Mengkrogen

Kunderådgiver

Øystein Wasmuth

Rådgiver marked