Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:

You got mail!

Tilknyttede boligselskap har tilgang på egen e-post. Det gir mange fordeler i styrarbeidet.

Publisert: 22.08.2019

Styret kan nå håndterer all sin elektroniske kommunikasjon gjennom e-postfunksjonen i Styreportalen. Denne funksjonen gjøre det lettere for styret å holde oversikt over all korrespondanse som mottas og sendes ut fra styret. E-posten fungerer som en vanlig e-postadresse, hvor alt blir lagret i Portalen og er tilgjengelig for styrets portalbrukere. Den er ikke personavhengig da det til enhver tid er det sittende styret som disponerer e-posten.

Ta den i bruk i dag

E-postfunksjonen finner du under menypunktet Kommunikasjon i Portalen.

Den er allerede nå klar for bruk, og alle boligselskapene har fått tildelt sin egen unike e-postadresse «NAVN»@mittnobl.no. Fra første dag du logger inn vil alle andelseierne/seksjonseierne være lagt inn under ditt lag slik at du på en enkel måte kan håndtere mottakere, så lenge e-postadressene til eierne er registret i eierportal.

Alle eierne vil ha e-postadressen til sitt boligselskapet synlig i sin eierportal, og kan allerede nå begynne å sende mail på nye adressen. Dette anbefaler vi alle lagene å kommuniserer ut så fort som mulig.

Styresaker

Du kan også enkelt opprette styresaker fra en mottatt eller sendt e-poster ved å trykke på «opprett sak». Eksempelvis mottar man et forslag fra andelseier om montering av el-billadere, kan dette legges inn som en sak styret må ta opp til vurdering. Her vil man blant annet kunne koble saken opp til møter styret skal ha. 

Vi vil i løpet av et par dager sende ut en egen e-post med en mer detaljert brukerveiledning rundt funksjonaliteten av e-postløsningen, men du trenger ikke vente på denne for å ta funksjonen i bruk.

GDPR-regelverket

Når dere nå tar i bruk Nobls e-postløsning vil dette hjelpe dere med å være innenfor GDPR-regelverket siden det til enhver tid er kun det sittende styret som har tilgang til systemet. 

Å ta i bruk e-postløsningen er helt gratis.