Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
 1. Forside
 2. Nyhetsoversikt
 3. Tips for vedlikehold

Tips for vedlikehold

Visste du at det hvert 9. minutt oppstår en vannskade, og hvert 30. minutt oppstår en brannskade i en bolig i Norge? Skader fra brann og vann skjer hyppig og har ofte store konsekvensene. Her får du noen tips for hvordan du som er boligeier kan minske risiko for skade, og spare deg selv og boligselskapet ditt for unødvendige utgifter.

Publisert: 21.08.2019

Å bo i et boligselskap gir gunstige stordriftsfordeler. Selskapet får gode rentevilkår i banken, rimelig og stabil strømavtale, gunstig forsikring og rimelig fiberaksess. Avtalene gir gode besparelser for boligselskapet og dermed for eierne ved å bidra til å holde felleskostnadene nede. Mange velger å bo i et borettslag nettopp for å nyte godt av fordelene det gir å bo sammen, og samtidig kunne overlate deler av ansvaret for rehabilitering og vedlikehold til andre.

Men, vinninga går fort opp i spinninga om andelseiere og beboere ikke trekker sin del av vogna, blant annet ved å sluntre unna nødvendig vedlikehold. Om du bor i borettslag, sameie eller enebolig, kommer du aldri helt fri fra vedlikeholdsansvaret eller kostnader som vedlikehold utgjør. For dem som bor i borettslag kan det være lett å glemme at forsikringspremien til selskapet ikke er skjermet for økning ved gjentatte eller store skader, siden den dekkes igjennom et spleiselag i felleskostnadene.

Prosjektleder i Nobl, Lasse Elsbak har samlet noen enkle tips for vedlikehold og sjekk av bolig basert på de skadene og skadeårsakene vi oftest ser i Nobl. I svært mange tilfeller kunne skadene vært unngått om noen hadde vært føre var og oppdaget faretegnene i tide.


Vannskader

 • Varmtvannsbereder – sjekk om det er fuktig under tankeneller om det er mistenkelig lukt. Lekkasjer oppstår oftest i ventiler, rundtrør i bunnen av bereder, og rundt varmeelement.
 • Vannrør og avløp i kjøkkenbenk – sjekk om det er fuktig ikjøkkenbenken, tapp store mengder vann og se om det blir vanndråper på vann-eller avløpsrør.
 • Sluk – rengjøres minimum 2 ganger per år. Dette er et stortrisikopunkt – vær obs om vann renner utover gulvet etter f.eks. dusjing.Kloakklukt kan være på grunn av tørr vannlås (fyll etter med vann), eller værepå grunn av propper i avløpet. Kontakt faghjelp om det fortsatt lukter ettersluk er rengjort og etterfylt med vann.

kjøkken med vann på gulvet

 

Brann

 • Bytt batteri i røykvarsler. 1. desember er brannvarslerensdag. Gjør det til en fast adventstradisjon å bytte batteri på denne dagen.
 • Vend pulverapparat hvert kvartal.
 • Vurder komfyrvakt. Tørrkoking kan føre til store røykskaderpå leiligheten, og kan utvikle giftige gasser.
 • Unngå lading på natten og ikke la vaskemaskin eller tørketrommelstå på når du ikke er hjemme.
 

Vedlikehold

 • Bo «rett» – den mest vanlige årsaken til fuktskader i bygger som følge av kondensering på kalde flater som vinduer, yttervegger oglignende. Dette skjer hvis fuktproduksjonen inne i bygget er for høyt i forholdtil ventilasjonen. Mange tetter ventiler og har vinduer stengt på grunn avtemperatur eller støy. Dette kan føre direkte til skader på blant annet parkettog listverk, i tillegg til helsemessige problemer.
 • Smør håndtak på vinduer og balkongdører. Disse blir trege ogkan knekke.
kondens på dør og vindu
 

Styrets ansvar, plikt og utfordring

Sissel Bjerke Nordvik har vært styreleder i Steinhaugmyra borettslag siden 2006, og er enig i at det er mye beboere og andelseiere kan gjøre for å spare selskapet for unødvendige utgifter. På en annen side er et viktig moment at styret bør ta ansvaret for å informere om hva som bør gjøres, og tilrettelegge for at det blir gjort. For, man må ta høyde for at det er mange ulike oppfatninger hos beboerne av hvordan det å bo i borettslag skal foregå:

-Satt på spissen, der noen ønsker at styret i borettslaget skal komme inn og rydde opp om noe går galt i leiligheten, mener andre at borettslaget ikke har noe med hvordan ting gjøres innenfor veggene i de enkelte andelene, forteller Sissel.

Det er en realitet som kan gi styret noen utfordringer når det skal tilrettelegges for forebyggende arbeid. Men, første bud er å så langt det er mulig å sørge for at viktig informasjon når frem.

-Vi har brukt generalforsamlinger og allmannamøter, men siden ikke alle møter opp her, eller leser all informasjonen som sendes ut, har vi også vært i oppgangene og pratet. Da har i det minste alle en nabo de kan spørre om det er noe de lurer på. Vi vet jo at når man har små barn eller er dårlig til beins, så er det ikke alltid så lett å finne tid til disse tingene.

I praksis

I tillegg til å være på tilbudssida når det kommer til informasjon, tilrettelegger styret i Steinhaugmyra for at vedlikeholdet skal bli enklere for den enkelte andelseier. En relativt vanlig operasjon i større borettslag, er at rørene må spyles for å holdes åpne.

-Når vi spyler rørene får andelseierne muligheten til å «koble seg på». Borettslaget står for spylingen av hovedrørene, mens rørene innenfor leilighetene er andelseiers ansvar. De kan da får spylt sin del uten å måtte betale for utkjøringen, forteller Sissel.

Som et siste tips, nå i ferietiden, følger den erfarne styrelederen Nobls tips om å tenke på potensielle vannskader før en reiser bort:

-Et tips før sommeren er å holde sluk og rør åpne. Kontroller berederen før du drar bort. Vannskader er svært kostbare og omfanget kan bli betydelig.