Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. tilskudd ladeinfrastruktur

Tilskudd til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier 2020 – frist 1. mars 2020

Publisert: 08.01.2020

Bodø kommune lanserte 8. mai 2019 ordning for tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil i borettslag og sameier. Dette tilskuddet er bekreftet videreført for 2020 av Bodø kommune 6. januar 2020, og vi viser til kommunens nettsider for utfyllende informasjon:

https://bodo.kommune.no/tilskudd-til-ladeinfrastruktur-i-borettslag-og-sameier/category2694.html

Nobl kan anbefale styrene i boligselskapene å sjekke ut mulighetene i denne ordningen fra Bodø kommune slik at investeringskostnaden for et slik tiltak blir lavere. Tilskuddet er ment å skulle ha utløsende effekt, men det kan søkes om tilskudd for prosjekter som er igangsatt fra 1. januar 2020.

For det enkelte boligselskapet yter kommunen inntil 20 prosent av godkjente investeringskostnader, begrenset oppad til kroner 5000,- pr ladepunkt, og det maksimale tilskuddsbeløpet for et boligselskap er kroner 500 000,-. Tilskuddet gjelder boligselskapets ladeinfrastruktur, andelseiernes/seksjonseiernes egne ladepunkter på parkeringsplassen omfattes ikke.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er satt til 1. mars 2020 og ordningen gjelder kun boligselskaper og garasjelag, mens privatpersoner og næringsvirksomhet eller oppgradering av trafosstasjon ikke omfattes. Med søknaden skal det legges ved pristilbud fra leverandør der kostnadene til ladeinfrastrukturen er spesifisert.

Vi bemerker at kostnader til gravearbeider også inngår i ordningen, og at smarte løsninger vil bli prioritert av kommunen ved tildeling. Nobl kjenner til at hele kommunens ramme på kr 1 millioner ble tildelt for året 2019. Vi viser ellers til kommunes nettsider for øvrige vilkår.

Lovpålagt for eierseksjonssameier

Eierseksjonssameier er i dag pålagt å legge til rette for ladeinfrastruktur for seksjonseiere, jf eierseksjonsloven §25 (1). Borettslag er foreløpig ikke pålagt av lov til det samme, men andelseiere kan søke styret om tilrettelegging gitt de tar kostnaden selv, og at generalforsamlingen godkjenner tiltaket. Det forventes en lovendring i borettslagsloven om temaet.