Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Sikring og forskuttering

Sikring og Forskuttering – Full trygghet for andelseieren og borettslaget.

Gjennom Nobl får du som andelseier den tryggheten du trenger i hverdagen som sikring og forskuttering av felleskostnader. Men hva innebærer egentlig sikring og forskuttering?

Oppdatert 18.03.2020

Sikring

Sikring av felleskostnader for borettslag gjør at hver andelseier er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Om noen andre i ditt borettslag skulle komme i en situasjon der de ikke klarer å dekke sine felleskostnader og boligen må selges, slipper du som andelseier å stå økonomisk ansvarlig. Sikringsordning dekker nemlig de uteblitte felleskostnadene som boligselskapet ikke får dekket via et eventuelt salg av boligen.

Ordningen gir økt trygghet for deg som andelseier og er et kvalitetsstempel for ditt borettslag. Sikring gir økt trygghet for borettslagets økonomi og trygger borettslagmodellen som eieform.

Sikringsordningen kan ha positiv effekt på verdiutviklingen av boligene i borettslaget, og kan gi bedre vilkår for finansiering da bankene legger vekt på om borettslaget er med i en sikringsordning. Bedre lånevilkår for borettslaget betyr bedre vilkår på felleslån for deg som andelseier. I tillegg er eiendomsmegler pålagt å informere om borettslaget har sikring når boligen skal selges.

Forskuttering

Forskuttering av ubetalte felleskostnader innebærer at ditt boligselskap får utbetalt summen av de månedlige felleskostnadene til fast tid. På denne måten kan borettslaget planlegge med en stabil økonomi og med økt trygghet. Forskutteringsordningen bidrar til økt handlefrihet for borettslaget når styret til enhver tid vet når inntektene godskrives konto og slipper å ta stilling til naboens økonomiske problemer. Forskuttering kan, som sikring, bidra til bedre finansieringsvilkår for borettslaget hos banken.

Boligbyggelaget Nobl tilbyr sikring og forskuttering gjennom BBL Finans A/S. Her lønner det seg å være tilknyttet borettslag, da får en lavere pris på både sikring og forskuttering enn hva et frittstående lag vil få.

Dersom ditt boligselskap ønsker sikring- og forskutteringsordning, ta kontakt med din rådgiver i Nobl.