Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Prisstatistikk oktober 2016

Thomas Normann, daglig leder GARANTI eiendomsmegling, tlf 40 30 30 90,
e-post: thomas.normann@garanti.no

 

Boligprisene i Bodø startet og sluttet med prisvekst. I snitt så steg boligprisene med 10,2% i 2016, også i januar 2017 har vi hatt prisvekst.

Norges bank har valgt å holde styringsrenten på 0,5 %, samtidig som lånerenten hos bankene og Husbanken er rekordlav i 2016. Sammen med etterspørsel påvirker dette boligmarkedet som stiger mer enn forventet. Det er nå veldig få brukte boliger i markedet noe som gjør at det til stadighet blir prisrekord i de ulike borettslagene.

Både prisene på eneboliger og leiligheter i Bodø har økt i løpet av fjoråret. Veksten er kraftigst for leiligheter.

Samlet for de siste 12 månedene ser vi en vekst på 3,7 prosent for eneboliger og sterke 11,7 prosent for leiligheter i Bodø. Gjennomsnittsprisen ble 4,3 millioner kroner for en enebolig, og 2,4 millioner kroner for en leilighet.

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no