Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Ny layout i styreportalen

Ny layout i styreportalen

Fra onsdag 8. mars vil styreportalen se annerledes ut.

Ny layout for styreportalen slippes onsdag 8. mars. Det vil da bli en del endringer i utseende og oppsett, men du vil finne de samme funksjonene som tidligere. 

Vi anbefaler at det settes av tid til å gjøre seg kjent med endringene når de trer i kraft.

I tillegg økes funksjonaliteten blant annet ved at du nå kan legge til dine egne snarveier. Dermed blir de områdene du bruker oftest lettere tilgjengelig. På sikt skal endringene gjøre arbeidet i styreportalen lettere for deg. 

  • Styreportalen på nettbrett og mobil Ønsker du å bruke styreportalen på nettbrett og mobil anbefaler vi at du bruker styreportalappen. Last ned appen her.