Mest relevante sider:

Nobl spons

Takk for spennende søknader! Nå er sønadsfristen for første utlysning av sponsormidler i 2020 fra Nobl utløpt. Vi vil igjen åpne for søknader over sommeren.