For å begrense virusspredning ber vi dere som ønsker kontakt med Nobl om å ikke besøke våre lokaler

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:

Nobl spons

Fyll ut søknadsskjema under for å søke om sponsormidler fra Nobl. Husk at meldefristen er satt til 15. april. Samtlige søknader bil da bli besvart.

 

Søknadsskjema

Her kan du søke om støtte til ditt lag eller forening fra Nobl. Vi deler ut til sammen 100 000 kr i 2020 over to søknadsperioder.

Søknadsfrist: 15. april