Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Nobl og Lofoten Boligbyggelag fusjonerer

Boligbyggelaget Lofoten BBL og Boligbyggelaget Nobl har vedtatt å fusjonere

På de samtidige generalforsamlingene i Boligbyggelaget Lofoten og Boligbyggelaget Nobl ble det vedtatt en likelydende fusjonsplan. Vedtaket var enstemmig i begge selskapene.

Fusjonen skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Det har i flere år vært samarbeid mellom de to boligbyggelagene, og styrene i selskapene har kommet frem til at tiden nå var riktig for å gå i fusjonssamtaler.

Begge boligbyggelagene har medlemmer og forvalter boliger i Lofoten. Målet for fusjonen er å skape et bedre produkt og tilbud til medlemmene i begge boligbyggelagene.

Nobl har over tid ønsket en fysisk tilstedeværelse for å betjene sine medlemmer og kunder i Lofoten. Boligbyggelaget Lofoten har på sin side ønske om å utvide og utvikle sine produkter, og har ønske om en større økonomisk tyngde for å utvikle boliger i regionen. I fellesskap vil begge boligbyggelagene få oppfylt sine ønsker og samlet vil dette skape en større og mer robust enhet, med moderne og trygge løsninger.

Boligbyggelag er samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til sine andelseiere og å forvalte boliger for andelseierne. Boligbyggelaget kan også drive annen virksomhet som er til beste for andelseierne. En fusjon vil etter begge styrers vurdering bidra til å styrke muligheten for å oppfylle dette hovedformål.

Felles vil det fusjonerte selskapet være det største boligbyggelaget i Nordland med ca 16 000 medlemmer og vil forvalte nesten 7000 boliger.

For kommentarer kan Adm. Dir i Boligbyggelaget Nobl Mona Paulsen kontaktes på 416 39 700 eller Styreleder i Boligbyggelaget Lofoten Egil Wiik på 478 50 000