Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:

Nobl blir mobilt

Det er viktig for oss å være tilgjengelig for våre kunder. Som et ledd for å øke vår tilgjengelighet går nå alle våre ansatte over til mobiltelefoner.

Publisert: 25.11.2019

I løpet av uke 48 vil alle våre direktenummer (755 06 7xx) slutte å virke.

Kundesenteret vårt vil du fremdeles kunne nå på telefonnummer 755 06 700 dersom du er usikker på hvem du skal snakke med. Har du lagret telefonnummeret til din faste kontaktperson på din mobil må du derfor endre nummeret.

Mobilnummer (og e-postadresser) til alle våre ansatte finner du her:


Ansatte i Boligbyggelaget Nobl