Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Medlemsavtale Signal og Lofotkraft Bredbånd

Lofotfkraft Bredbånd AS

Etablering av fiber blir billigere for Nobl-medlemmer

Publisert: 24.08.2018 Tekst: Øystein Wasmuth

Fiber er fremtiden. Med fiber får du høyere hastigheten med større kapasitet og kortere svartid kontra tradisjonell COAX. Fibertilkobling er også med å gjøre din bolig attraktiv ved et fremtidig salg.

Administrerende direktør Signal Bredbånd, Ole Johnny Johansen og Administrerende direktør Nobl, Mona Liss Paulsen.

Den nye medlemsavtalen gjelder nyetablering for medlemmer som ikke bor i borettslag og sameier. I borettslag og boligsameie gjelder egen avtale. Bor du i et område hvor Signal Bredbånd eller Lofotkraft Bredbånd kan levere fiber, får du nå 3000 kr. I rabatt på pris for installasjon uten egeninnsats.

Bor du i utbyggingsområde for Signal Bredbånd, får Nobl-medlemmer 1 mnd. ekstra gratis tjenester, sett i forhold til ikke-medlemmer av Nobl.