Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Ligningsoppgaven 2016

Ved utsendelse av ligningsoppgave for borettslag og boligsameier får vi ofte en rekke spørsmål. Her får du en liten oversikt over hva du kan ha i bakhodet når du sjekker tallene dine.

Ligningsoppgaven for 2016 sendes fra BBL per post i slutten av januar, og vil være tilgjengelig for deg i løpet av de første dagene av februar. Har du ikke mottatt din ligningsoppgave i løpet av februar, bør du kontakte BBL.

Boligens ligningsverdi

Tidligere ble ligningsverdien av boliger i tilknyttede borettslag og sameier beregnet av BBL. Med unntak av borettslag bestående av fritidsboliger, er denne praksisen endret. Din boligs ligningsverdi er et anliggende mellom deg og ligningsmyndighetene. Har du spørsmål angående ligningsverdien på din bolig, kan du kontakte Skatteetaten.

Har du sjekket tallene dine?

BBL rapporterer en rekke tredjepartsopplysninger til ligningen for deg som eier andel i borettslag eller seksjon i sameie. Her ser du de postene i ligningsoppgaven er aktuelle i boligøyemed:

Post 2.8.1, Andel andre inntekter

Posten inneholder eierens andel av boligselskapets renteinntekter. Har borettslaget solgt eiendom, vil en eventuell andel gevinst også være ført her.

Post 3.3.4, Andel utgifter

Her ser du eierens andel av boligselskapets rentekostnader.

Post 4.3.3, Andel ligningsverdi

BBL rapporterer ligningsverdi kun for borettslag bestående av fritidsboliger.

Post 4.5.3, Andel annen formue

Oversikt over eierens andel av boligselskapets samlede midler – for eksempel bankinnskudd og kontanter.

Post 4.8.2, Andel gjeld

Posten viser eierens andel av boligselskapets langsiktige gjeld. Negativ formue (se post 4.5.3) vil rapporteres her.

Solgt eller kjøpt bolig i borettslag eller sameie?

Har du solgt eller kjøpt bolig i løpet av ligningsåret, er det eier per 31. desember i ligningsåret som får gjelds- og formuesposten. Din andel inntekter og utgifter fordeles etter antall hele måneder du har stått som eier av boligen. Fordelingen skjer ved at overdragelsesmåneden fordeles i sin helhet til ny eier.