Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Huskeliste til generalforsamlingen

Huskeliste til generalforsamlingen

Generalforsamling er borettslagets øverste myndighet. Her kan de oppmøtte fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget.

Når og hvem

Generalforsamling i borettslag skal holdes innen 30. juni. Innkalling sendes til andelseierne minst en uke før møtet avholdes. Innkallingen inneholder saksliste, regnskap og skjema for fullmakt. Styreleder i borettslaget har møteplikt, i tillegg kan andelseiere eller person med fullmakt og eventuell rådgiver, styremedlemmer, regnskapsfører og revisor møte.

Fullmakt

Med fullmakt menes stedfortreder som kan gi stemme. Skjema for fullmakt finner du bakerst i innkallingen til generalforsamlingen. Hvor mange fullmakter kan en person ha? En grei huskeregel er at du kan stemme for deg selv, og en til, altså «ha en stemme i hver hånd».

Nominasjon og valg av styre

Jf. Borettslagsloven skal fullkomment styre være på plass etter avholdt generalforsamling. Om ikke annet fremkommer av vedtektene, velges styret for 2 år om gangen.

Noen selskap har valgkomite som nominerer styremedlemmer, men det er alltid lov å komme med benkeforslag. Det kan gjøres i forkant eller på generalforsamlingen. Gjøres det i forkant sendes forslaget enten til valgkomiteen for de lagene som har det, eller direkte til styre. Alle myndige personer kan nomineres til styreverv i borettslag.

Hvilke saker kan tas opp

Kun de saker som er listet opp i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen. Andelseierne kan melde inn saker i forkant. Jf. Fristbrevet gjelder som regel 5 ukers frist før generalforsamlingen avholdes. I utgangspunktet er ingen sak for liten og ingen sak for stor, men noen saker egner seg bedre enn andre i generalforsamlingsøyemed. 

To tredjedels flertall – kvalifisert flertall

Ofte fremkommer det i sakslisten hvilke saker som krever vanlig flertall og kvalifisert flertall for å vedtas. Men, endring i vedtektene, endring i antall andeler, fysiske endringer ut over vanlig forvaltning og vedlikehold samt finansiering der banken krever førsteprioritets sikkerhet i eiendommen, altså der det foretas rettslige disposisjoner over borettslagets eiendom, krever alltid kvalifisert flertall. Kvalifisert flertall er to tredjedeler av stemmene avgitt av de fremmøtte ved generalforsamlingen.