Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Gjennomføring av generalforsamling / årsmøte 2021

GJENNOMFØRING AV GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE 2021

Publisert: 23.02.2021

Det er fra natt til 23. februar gjort endringer i regelverket fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det blir nå lettere å arrangere generalforsamlinger og årsmøter med fysisk oppmøte.

Endrer kravet om fastmonterte seter

Dagens krav om fastmonterte seter og at en kun kan være 10 personer innendørs ved arrangementer, men likevel 200 personer hvis alle sitter i fastmonterte seter, blir nå endret av Regjeringen. Kravet om fastmonterte plasser erstattes med krav om faste, tilviste sitteplasser. Det innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Endringen åpner for å avholde større arrangementer i langt flere lokaler.

Reduserer tillatt antall deltakere

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet er tydelige på at å tillate 200 personer innendørs også ved faste tilviste sitteplasser, innebærer en for stor lemping i dagens ustabile smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å begrense maksimalt antall personer som kan være til stede på innendørs arrangement til 100 personer.

Arrangøren skal fortsatt iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig, skal vakthold benyttes for å sikre at kravene overholdes. Arrangementer som samler personer fra ulike kommuner, bør utsettes eller avlyses.

Som et tips anbefaler vi at dere allerede i innkallingen til generalforsamlinger/årsmøter minner om retningslinjer i forhold til smittevern:

• Styret oppfordrer til at bare en fra husstanden møter opp på generalforsamlingen.
• Bli hjemme om du er syk!
• Send fullmakten med «naboen» om du ikke kan møte opp selv på møtet.
• Håndsprit er plassert ut ved inngangen. Bruk denne før du går inn.
• Hold minst 1 meter avstand til andre.
• Viser ellers til de nasjonale reglene for smittevern.

Lov om digital generalforsamling enda ikke på plass

Når det gjelder avholdelse av digitale generalforsamlinger/årsmøter er ikke lovendringen gjort, men vi regner med at endringen blir vedtatt innen rimelig tid. Vi kommer tilbake med informasjon når og om lovendringen er fattet samt hva den vil innebære.

Dersom du har noen spørsmål vedrørende planlegging og gjennomføring generalforsamlinger/årsmøter er det bare å ta kontakt med din forvaltningsrådgiver i Nobl.