Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Generalforsamling Boligbyggelaget Nobl
 

Delegerte
Styret i Boligbyggelaget Nobl
Valgkomiteen
Foreslåtte tillitsvalgte
Ansatte i Boligbyggelaget Nobl
KPMG AS 

 

 

Bodø, den 24. mai 2018

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nobl.

Onsdag, 6. juni 2018, Scandic Havet, kl. 18.00 - registrering fra kl. 17.30

Dersom borettslaget har valgt annen delegat enn styrets leder, bes det om at innkallingen blir levert denne snarest mulig.

Vedlagt følger sakspapirer.

Etter møtet blir det servering og vi håper at så mange som mulig har muligheten til å bli igjen på en liten sosial sammenkomst.

Vel møtt!

Med hilsen

Boligbyggelaget Nobl

Mads Torrissen styreleder