Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Generalforsamling Boligbyggelaget Nobl
 

Delegerte
Styret i Boligbyggelaget Nobl
Valgkomiteen
Foreslåtte tillitsvalgte
Ansatte i Boligbyggelaget Nobl
KPMG AS 

 

 

Bodø, den 24. mai 2018

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Boligbyggelaget Nobl.

Onsdag, 6. juni 2018, Scandic Havet, kl. 18.00 - registrering fra kl. 17.30

Dersom borettslaget har valgt annen delegat enn styrets leder, bes det om at innkallingen blir levert denne snarest mulig.

Vedlagt følger sakspapirer.

Etter møtet blir det servering og vi håper at så mange som mulig har muligheten til å bli igjen på en liten sosial sammenkomst.

Vel møtt!

Med hilsen

Boligbyggelaget Nobl

Mads Torrissen styreleder