Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
 1. Forside
 2. Nyhetsoversikt
 3. Eierens huskeliste

Huskeliste til generalforsamlingen  
Publisert: 16.03.2018 Tekst: Øystein Wasmuth

Vi kaller det vårens vakreste eventyr: generalforsamling og årsmøte i borettslag og sameie. Men, hvorfor bør du som er eier engasjere deg og er det noe du bør være obs på?

Generalforsamling borettslag og årsmøte i boligsameie, er boligselskapets øverste myndighet. Her fatter flertallet vedtak som kan få stor betydning for samtlige beboere og eiere i laget. For eksempel kan generalforsamlingen vedta endringer i fellesutgiftene, utbedring av boligmassen og opptak av nye lån. Er du ikke tilstede på generalforsamlingen eller årsmøtet, og heller ikke er representert ved fullmakt, mister du muligheten til å være med og bestemme over dine egne verdier.

Eierens huskeliste:

 

 • Fristbrevet for innmelding av saker til generalforsamlingen eller årsmøte er det første du vil motta, og er et tegn på at styret planlegger å avholde møtet i nær fremtid. Brevet gir deg som er eier frist til å melde inn saker som kan tas opp.

 • ALLE saker som skal tas opp i generalforsamling og årsmøte må være meldt inn og være oppført på sakslisten. INGEN saker som ikke står på sakslisten skal tas opp på møtet.

 • Sakslisten får du sammen med innkalling til generalforsamling eller årsmøte, senest 8 dager før møtet avholdes. Innkallingen inneholder i tillegg til sakslisten, regnskap og annen praktisk informasjon.

 •  Les igjennom regnskapet og gjør deg kjent med sakene. Er det noe som er vanskelig å forstå i regnskapet, frykt ikke, regnskapet gjennomgås på generalforsamlingen. Det er lov å stille spørsmål!

 • Ønsker du å sitte i styret selv, eller har noen du ønsker å stemme inn i styret? Ikke alle boligselskap har en valgkomite, men det er uansett lov å komme med benkeforslag. Og husk, alle nye og gamle styremedlemmer får grundig oppfølging av Nobl.

 • Engasjement skaper temperatur. Ofte skal det fattes vedtak om viktige saker hvor møtedeltakerne har motstridende syn. Ha i tankene at dere mest sannsynlig skal bo i samme boligselskap også etter møtet. Hold deg til sak og møt ikke opp på generalforsamlingen på tom mage.

 • Om du er forhindret i å selv kunne møte på generalforsamlingen, kan du sende en person med fullmakt. Du velger selv hvem du ønsker skal møte og stemme på dine vegne. En person kan ha maksimalt 2 stemmer på generalforsamling, en stemme i hver hånd. På årsmøtet i boligsameie er det ingen begrensning for antall fullmakter pr. person. Det er ikke møteplikt på generalforsamling og årsmøte.

 • Beboermøte avholdes ofte i sammenheng med generalforsamling eller årsmøte. Her kan du ta opp saker som ikke står på sakslisten.

 

Oppfordringen fra oss er som alltid: Møt opp og vær med på å bestemme hvordan livet i ditt borettslag eller sameie skal være videre.