Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Eiendomsskatt i borettslag

Eiendomsskatt i borettslag 

I disse dager kommer det melding fra Bodø kommune om nye skattetakster for eiendommer i kommunen. Dette gjelder også for borettslag. 

Du kan lese Bodø kommunes rettningslinjer for taksering av eiendommer her.

Det vil være borettslaget som eier av eiendommen som vil motta en samlet regning for hele selskapet. Og, i de fleste tilfellene vil det si en økning av fjorårets satser.

I borettslag fordeles eiendomsskatten etter vedtatt fordelingsnøkkel for den enkelte andelseier og inngår felleskostnadene. Fordelingsnøkkelen er vedtatt ved oppstart av borettslaget. Normalt er kostnadene fordelt etter en fordelingsnøkkel basert på forholdet mellom verdien på boenhetene som er satt av utbygger.

Noen borettslag har alt budsjettert med øking i 2017, andre ikke. Her er det opp til styret i hvert enkelt borettslag å gjøre en vurdering. Styret er pålagt 1 måneds varsel ved økning av fellesutgifter. Jf. §8.8 i borettslagsloven har styret rett til å treffe avgjørelser som er nødvendig for å drive borettslaget. 

Hvis borettslaget ditt ennå ikke har økt felleskostnadene i år, bør du ta kontakt med styret om hvordan det er tenkt å dekke de økte kostnadene til eiendomsskatten.

Her kan du se skatteliste for eiendommer i Bodø kommune

Hvem kan klage på et eiendomsskattevedtak 

I utgangspunktet er det styret som representerer borettslaget som har adgang til å klage på eiendomsskattevedtaket. Ta kontakt med styret for å sikre deg at det vil bli sendt inn klage for ditt borettslag.