Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Boligmarkedet i Bodø 2016

Thomas Normann, daglig leder GARANTI eiendomsmegling, tlf 40 30 30 90,
e-post: thomas.normann@garanti.no

 

Prisstatistikk fra GARANTI Eiendomsmegling viser at prisene på omsatte borettslagsleiligheter i Bodø gikk opp med 0,1 prosent i oktober sammenlignet med foregående måned.

- Oktober er vanligvis en variabel måned, så prisoppgang denne måneden er positivt, sier daglig leder Thomas Normann hos GARANTI Eiendomsmegling i Bodø.

I løpet av de siste 12 månedene har prisene på borettslagsleiligheter i Bodø steget med 1,7 prosent. For 12 måneder siden var gjennomsnittlig kvadratmeterpris på omsatte borettslagsleiligheter i Bodø på 33 132 kroner.

Oppgang på landsbasis i oktober

På landsbasis har prisene på borettslagsleiligheter steget med 15,7 prosent i løpet av de siste 12 månedene. I oktober 2016 steg prisene på borettslagsleiligheter med 2,0 prosent på landsbasis sammenlignet med foregående måned.

Forventer vekst

Videre sier daglig leder i Garanti at de opplever at folk er villig til å strekke seg lengre for å få drømmeboligen på grunn av verdistigning i eksisterende boliger og billige lån.

-Vi forventer derfor at boligprisveksten fortsetter i de første månedene i 2017 og at vi kan få en prisvekst på rundt 9 prosent i år.

Prisstatistikk borettslagsboliger i Bodø:

Prisene på borettslagsleiligheter i Bodø er 0,6 prosent høyere i desember 2016 sammenlignet med november 2016. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for borettslagsleiligheter i Bodø var i desember 2016 på 32 375 kroner, mens det tilsvarende tallet for november 2016 var 32 186 kroner.

Oppgang på landsbasis i 2016

På landsbasis har prisene på borettslagsleiligheter steget med 9,1 prosent i løpet av 2016. 

Om GARANTI Eiendomsmegling:

GARANTI eies av 20 boligbyggelag, som forvalter innpå 100.000 boliger, hovedsakelig i borettslag tilknyttet boligbyggelagene. Rundt 60 prosent av de forvaltede boligene er blokkleiligheter, mens de øvrige er ulike former for småhusløsninger.

Garantilagenes boliger er relativt homogene, og kvaliteten og størrelsen på omsatt boligmasse forandrer seg dermed lite blant de ca 700 borettslagsboligene som blir omsatt pr måned. Dette bidrar til å styrke kvaliteten på Garantis prisstatistikk som indikator på boligprisutviklingen i Norge. Garantis prisstatistikk er den mest omfattende månedlige prisstatistikken for borettslag i Norge. Prisstatistikken er utarbeidet i samarbeid med Opinion AS.

Se også: www.garanti.no