Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:

Når sjekket du røykvarslerne sist?

Vi blitt vi mer klar over det faktiske ansvaret vi har i et borettslag gjennom å ta i bruk Bevar HMS, sier Bernt Tore Larsen, Styreleder i Bodø Panorama 1.

Publisert: 14.09.2018 Tekst: Therese Sandvik

 
 

Bedre rutiner

Full oversikt over oppgaver som har blitt gjort og skal gjøres i boligselskapet. - Eksempelvis bruker vi det aktivt i kommunikasjon med våre vaktmestre. Jeg legger inn hva som skal gjøres, denne sjekklisten følger vaktmestrene og jeg kan enkelt i ettertid sjekke i systemet hva som er blitt gjort, sier Bernt Tore Larsen.

Borettslaget begynte med Bevar HMS tidligere i år, og merker at de er blitt mer observant på flere områder enn tidligere. - Vi har fått på plass enda bedre rutiner på ting vi ikke hadde før. For eksempel har vi fått gode rutiner på brann og brannøvelser. Vi har fått sjekket røykvarslere og brannslanger i hele borettslaget og får nå beskjed fra Bevar HMS på e-post når det nærmer seg tid for neste kontroll, forteller Larsen.

Alt samlet på ett sted

I Bevar HMS legger Larsen inn oppgaver og avtaler som må gjøres. Her legges det også inn frister og ansvar delegeres for hvem som skal ta oppgaven. Kontrakter med leverandører kan også legges inn og man kan enkelt ta i bruk HMS-håndboken om man skulle trenge. Dette letter kommunikasjonen i borettslaget betraktelig.
-Systemet er enkelt i bruk og man får alt samlet på ett sted. Vi legger inn ulike aktiviteter for hvert år som er tilpasset vårt borettslag. Dette gjør jobben som styreleder mye enklere, og mye mer har blitt gjort etter at fikk Bevar HMS, sier Larsen.  


  Nyttig for både store og små boligselskap

  Bodø Panorama 1 består av 94 boenheter og er et relativt stort borettslag.

  Store boligselskap har god nytt av Bevar HMS for å holde oversikten over de forskjellige oppgaver som må gjøres. Men også små boligselskap ser verdien av Bevar HMS.

  - HMS-plan og risikoanalyse er noe alle borettslag må ha, dette gjelder alle uansett størrelse. Systemet hjelper boligselskap med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Bevar HMS er en lett måte å følge alle de lovpålagt pliktene på, sier Lasse Elsbak, prosjektleder i Nobls forvaltningsteam.

  Spør Nobl om Bevar HMS

  Alle norske boligselskap er pålagt å ha et system for oppfølging av HMS. Gjennom Bevar HMS kan Nobl overta deler av arbeidet knyttet til oppfølging og oppdatering av HMS-systemet. Dette fritar ikke styret for det juridiske ansvaret, men det reduserer arbeidsbelastningen og sikrer at lover og forskrifter følges. 

   

  Har du spørsmål om Bevar HMS fra Nobl ta kontakt med:

  Thomas Normann, Salgssjef 
  E-post: tn@nobl.no 
  Tlf.: 40 30 30 90

  Lasse Elsbakk, Prosjektleder Forvaltning 
  E-post: le@nobl.no
  Tlf.: 
  75 50 67 42