Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. Årsberetning 2016

Årsberetning BBL 2016

Pilene for BBL pekte oppover også i 2016, med økt markedsandel i borettslagsmarkedet, flere boligselskap til forvaltning og økt medlemsmasse.

Konsernoverskudd før skatt i 2016 ble 17 979 000 kr mot 16 530 000 kr i 2015. BBL kan vise til en økning i inntekt i blant annet forretningsførsel og forvaltning, lavere personalkostnader og et relativt konstant forhold mellom sum andre inntekter og vareforbruk fra 2015 til 2016, der blant annet inntekt og kostnad for nyboligprosjekt inngår.

Gode tall i avdelingene

Garanti eiendomsmegling kan vise til oppgang i markedsandel av salg borettslagsboliger, fra 10 til 16%. Medlemsmassen øker og flere medlemmer benytter seg aktivt av sine medlemsfordeler. Det gir en økning i omsetning på Medlemskortet hvor opptjent bonus til medlemmer steg fra 270 000 i 2015 til 500 000 i 2016. Fra året før har BBL også økning i antall boligselskap som forvaltes og sum antall boliger til våre medlemmer.

Gir tilbake til kundene

Styret besluttet i 2012 at vil gi god retning for driften å gi våre kunder noe tilbake av den årlige verdiskapningen i BBL. Ordningen videreføres. Alle tilknyttede lag vil motta en andel av overskudd fordelt med basis i forretningsførerhonorar som fordelingsnøkkel. For 2016 utgjør bonus 840 000 kr. Bonus utbetales i 2017.