Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. A konto - har du penger til gode

Har du a konto betaling for gass, varmtvann eller varme, vil du i disse dager motta brev med giro fra ditt boligselskap.

I mange boligselskap betales gass, varmtvann eller varme ved et fast beløp som inngår i fellesutgiftene. Giroen du nå mottar viser differansen mellom forbruk og innbetalt beløp i perioden. Om du har penger til gode, trenger du ikke foreta deg noe i forhold til giroen. Pengene overføres til din kontoEt eventuelt kravbeløp innbetales til ditt boligselskap. Har du eFaktura eller AvtaleGiro får du regningen fortløpende i nettbanken.

Det er verdt å merke seg at fra 2019 er det strømselskapene selv som foretar innkrevingen av strøm. 

Hva er A konto?

Med a konto betaler du et fast månedlig beløp for gass, varmtvann og varme via felleskostnadene til ditt boligselskap på forskudd. A konto avregnes periodevis, i hovedsak 1 gang i året, med noen unntak der det avregnes hvert halvår. Ditt forbruk avregnes slik at du enten får penger tilbake, eller må betale inn utestående beløp.

Du bestemmer beløpet

Ønsker du å justere månedlige a kontobeløp slik at det bedre stemmer over ens med ditt forbruk? Da er det greit å vite at du selv kan bestemme det månedlige beløpet.