Begrenset bemanning på kontorene grunnet utviklingen i Korona-pandemien

På bakgrunn av nasjonale tiltak grunnet Korona-pandemien har vi begrenset bemanning på våre kontor i Bodø og i Svolvær. Vi ber derfor om at du ikke besøker våre lokaler om det ikke er høyst nødvendig. Vi er som vanlig tilgjengelig på telefon: 75 50 67 00 og e-post: nobl@nobl.no.

 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. Nyhetsoversikt
  3. 10 myter om borettslag

10 myter om å bo i borettslag

Noe er fleip, annet er fakta. I alle tilfeller har du selv muligheten til å være med å bestemme. Her får du svar på noen klassiske borettslagsmyter.


Borettslagsboliger stiger mindre i verdi enn selveier

Det finnes pr. dags dato ingen tall som viser en gjennomgående ulikhet i verditakst på borettslagsleiligheter og selveierleiligheter.


Jeg må betale regningen om naboen ikke betaler felleskostnadene

De aller fleste borettslag tilknyttet BBL har i dag sikring og forskutteringsordning gjennom BBL Finans. Med sikring menes at om noen i borettslaget ikke klarer å dekke sin del av felleskostnadene og boligen må selges, får boligselskapet dekket fellesutgifter som ikke blir dekket av salget. Forskutteringsordningen innebærer at borettslaget får utbetalt summen av felleskostnadene på fast dato hver måned, og er en forsikring for boligselskapet om å få inn pengene. Ordningen gir økt økonomisk trygghet og er med og sikrer stabil drift. 

 

Jeg får ikke pusse opp leiligheten min uten at styret bestemmer

Du kan selv pusse opp slik du ønsker i din egen leilighet i borettslaget såfremt arbeidet ikke griper inn i bærende konstruksjon eller felles rør og innretninger som vann og EL.

 

BBL bestemmer hvor mye fellesutgiftene skal stige

Styret i borettslaget er lovpålagt å drive borettslaget på en forsvarlig måte, deriblant kreve inn nok midler til å få hjulene til å gå rundt. Styret er valgt av andelseierne i borettslaget. BBL bistår styrene i borettslagene og kommer med forslag etter faglige vurderinger om hvor mye, og fra hvor, borettslaget bør hente midler. Men det er styret i borettslaget som bestemmer, og står ansvarlig for, om det skal bli en økning eller reduksjon i fellesutgiftene.


Det er dyrere å bo i borettslagsleiligheter enn selveier

I borettslagets fellesutgifter inngår de utgiftene som en ellers ville hatt som selveier. Men du betaler en fast sum pr. måned i stedet for å ta de ulike utgiftene etter hvert som de forfaller. I borettslagets felleskostnader inngår blant annet forsikring, kommunale avgifter og eiendomsskatt, avsetning til fremtidig vedlikehold, renovasjon og renhold, snøbrøyting, gressklipping og i de fleste tilfellene strøm. I tillegg får du flere storbruksfordeler som lavere rente når borettslaget fremforhandler lån og abonnement på kabel-TV / internett.


Boligbyggelaget bestemmer i borettslaget

Et borettslag er et selvstendig selskap som eies og drives av eierne og styret i borettslaget. Boligbyggelaget leverer kun de tjenestene til borettslaget som styret har bestemt.

 

Jeg kan ikke selge til hvem jeg vil

Du kan selge boligen på det åpne markedet til hvem du vil og til hvilken pris du ønsker. Dog har borettslag tilknyttet BBL forkjøpsrett som må avklares vel salg. Slik ivaretas din viktigste medlemsfordel i Bodø Boligbyggelag. 

Ønsker du å selge til nær familie, barn, ektefelle eller foreldre, kan boligen overdras uten at forkjøpsretten utlyses.

Jeg må vaske trappene i oppgangen

Det er opp til borettslaget og styret å bestemme hvordan vedlikehold utføres. Ofte fremkommer vasking av trapper i husordensreglementet. Ønsker du ikke vaske trappene er det ingen ting i veien for å foreslå at man leier inn noen til å gjøre jobben i stedet.

 

Jeg eier ikke leiligheten min når jeg bor i borettslag

Det heter at man er andelseier i borettslaget, og med det innebærer at du er eier av en andel i et boligselskap. Borettslaget eier bygning, eiendom og grunn, du eier en andelen i borettslaget som gir deg borett til leiligheten. 


Styret bestemmer hvem jeg kan leie ut boligen min til

Det er korrekt at det er vilkår som er gjeldende når man skal leie ut sin bolig i borettslag.

For å kunne drive fremleie må andelseieren ha bodd i leiligheten i ett av de siste 2 årene. Da kan boligen leies ut i opptil 3 år. Fremleie til slektninger i rett opp- og nedstigende linje samt ektefelle, fosterbarn og ektefelles fosterbarn kan foregå uten at utleier må ha bodd i boligen i ett av de siste 2 årene.

Det må i alle tilfeller foreligge søknad til styret ved bruksoverlating, men der skal være særskilt gode grunner for at en person blir nektet å få leie.