Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:Jensvoll

Petter Engens vei 3-5
Pris Kommer 
Størrelse 25–60 m2
Soverom 1–2

Nobl er i gange med skissene for 29 utleieboliger på Alstad / Jensvoll. Etter planen skal det ferdigstilles leiligheter fordelt på to bygg, med balkonger til alle enhetene. Byggene skal ikke overskride tre etasjer og det vil være tilknyttede parkeringsplasser. Det planlegges også store, fine og grønne utearealer med lekeplass. Tomten huset tidligere Alstad Kiosk og Blomsterhandel, vis a vis Møbelringen og ligger kun noen steinkast fra Alsgård.

Mars 2020 startet entreprenør ECO Nordland grunnarbeidet på tomten. Byggene skal være tett i løpet av november 2020 og i løpet av januar / februar 2021 vil leilighetene være tilgjengelig for Nobls medlemmer. Innflytting er satt til juni 2021.