Mest relevante sider:

Teknisk bistand

Med Nobl i ryggen får du den bistanden du trenger i alle faser, fra akutte bygningsskader til større forprosjekter. 
 
Hos oss får du tekniske bistand med det meste:
 
  • Rehabilitering og vedlikehold 
  • Tilbudsforespørsler og evaluering av tilbud
  • Kontrakter med entreprenører
  • Økonomiske oppfølging av byggeprosessen
  • Byggherrerepresentant ovenfor offentlige myndigheter
 
Nobl vil kunne bistå som byggherrens representant i alle faser, fra idé til ferdig prosjekt, og ivareta styrets forpliktelser som byggherre. Nobl sørger for størst mulig konkurransegrunnlag, med fokus på kvalitet og økonomi, uansett prosjekt. Vi ivaretar boligselskapets interesser i alle faser av prosjektet.