Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, oppfordrer vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl på det sterkeste om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning. Benytt e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:

Bevar Vedlikehold

Ta vare på bygningsmassen
Som styremedlem i et boligselskap er du som medlem pålagt et ansvar gjennom forskrifter og lovverk om å holde bygningsmassen, som for samtlige tilsvarer verdier for flere millioner, forsvarlig vedlike. Mange føler dette som et større ansvar enn det man er komfortabel med, og for noen virker det nesten uoverkommelig.

Heldigvis har vi en plan: Nobls vedlikeholdsplan

Hvorfor ta i bruk Nobls vedlikeholdsplan?
Det er bygningsmassen som representerer den største verdien i boligselskapet. Fordi bygningene eldes for hvert år, synker også ofte verdien med byggets alder. Mangelfullt vedlikeholdsarbeid resulterer som regel i store beløp brukt på utbedring av skader, fordi det ofte må gjennomføres større og mer omfattende rehabilitering.

For å ivareta bygningsmassens verdi bør boligselskapet ha en vedlikeholdsplan. Systemet gir styret full oversikt slik at dere kan følge opp anbefalt vedlikehold og oppgradering på kort og lang sikt. Slik kan styret planlegge dagens og fremtidens vedlikeholdsbehov, som igjen vil sikre forutsigbarhet for beboerne når felleskostnadene skal betales. Planen utarbeides av profesjonelle fagfolk fra Nobl med bred erfaring og kompetanse i å kartlegge behovene for ulike boligselskaper. Sluttproduktet blir en skreddersydd plan for deres bygningsmasse. 

Bevar Vedlikeholdsplan er et nettbasert verktøy for planlegging av vedlikeholdsarbeidet i boligselskapet, og gir styret en fullstendig oversikt over oppgaver og plikter på alle digitale flater. 
 
 • Interessert i Bevar Vedlikehold?

  Meld interesse her.

 • Bevar HMS

  Bevar HMS er et nettbasert verktøy som hjelper boligselskap med å ivareta kravene til oppfølging av HMS

 • Kurs for styremedlemmer

  Nobl arrangerer oppfriskningskurs i hvordan du kan få mest mulig ut av Bevar Vedlikehold

 

Fordeler ved bevar vedlikehold

 • Anbefalte tiltak for kommende år.
 • Oversikt over bygningsmassens historikk.
 • Bedre dokumentasjon av vedlikeholdsprosessen og mulighet for bildedokumentasjon.
 • Kontinuitet i vedlikeholdsarbeidet ved utskifting av styret.
 • Oversikt over alle kostnader og avsetninger.
 • Økonomisk oversikt og hjelp til budsjettering av vedlikeholdskostnadene.
 • Fullstendig oversikt over tilstanden på bygningsmassen i boligselskapet.
 • Stabiliserte utgifter knyttet til vedlikeholdsarbeid og lavere risiko uforutsette og kostbare rehabiliteringer.
 • Oversikt over vedlikeholdsoppgavene i boligselskapet 10 år fram i tid.