Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Vedlikehold og oppgradering

Vedlikehold av boligselskapet

Vi kan prosjektere, koordinere med entreprenør og ta på oss prosjektledelsen i alle typer prosjekt. Vår tekniske avdeling består av ingeniører, takstmenn og håndverkere som har lang erfaring med vedlikehold av bygninger, lekeplasser og uteområder. Du kan være trygg på at vi jobber i samsvar med regelverk, kontrakter og god byggeskikk.

Styret har ansvar for helse, miljø og sikkerhet i boligselskapet. Vi tilbyr skreddersydde verktøy for oppfølging av kravene til HMS og for planlegging av vedlikeholdsarbeid.

Interessert?
Ta kontakt!

Referanseprosjekter

Lifoten borettslag

BBL fikk prosjektledelsen da Lifoten borettslag skulle gjennomgå et stort vedlikeholdsløft og glasse inn balkongene. Vi fulgte borettslaget gjennom hele prosjektet, fra start til slutt.

Vi som bor her er har ikke kompetansen til å hanskes med de tekniske utfordringene en slik renovering innebærer. Da har det vært betryggende å kunne lene seg på erfarne prosjektledere i BBL Prosjekt. Styremedlem Johannes Olsen

Steinhaugmyra borettslag

Etter at styret i Steinhaugmyra borettslag tok kontakt med BBL, fikk de ryddet opp i gamle garasjeproblemer, sikret balkonger i dårlig forfatning, gravet ned avfallsanlegget og pusset opp fasadene. Blokkene fra 1965 har fått en ny og moderne stil, og til og med felles vinterhager.

Det var ingen tvil om at det vi skulle i gang med var meget omfattende. Da var det veldig befriende å ha en så tung og profesjonell aktør i ryggen. Styreleder Sissel Bjerke