Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:

La oss hjelpe deg å bli bedre

Vi tilbyr generell rådgivning for styret om daglig drift av boligselskapet. Våre rådgivere kan følge opp forsikring av eiendom, bistå ved utarbeidelse av årsmelding og delta i årsmøter og generalforsamlinger.

Våre jurister har lang erfaring med problemstillinger knyttet til bolig- og eiendomsrett. Vi kan derfor hjelpe styreledere med juridiske råd og bistå boligselskapet ved kontakt mot offentlige myndigheter og private aktører.

Interessert?

Ta kontakt!

Referanseprosjekter

Sameiet Moloveien 2

Som et nytt sameie i et moderne kombinasjonsbygg hadde styret mange nye problemstillinger de måtte ta stilling til. NOBL stilte opp med sitt rådgiverkorps og har sammen med styret i sameiet gått opp veien for å få en god og solid drift. Den sammensatte kompetansen i Nobl bidro til at man kunne finne løsninger sammen med et meget engasjert styre.

Som et nytt styre i et nytt sameie hadde vi mange spørsmål. Rådgivningen fra Nobl ga oss god hjelp for å komme i gang med styrearbeidet og få en god hverdag i vår nye bolig.  Styreleder Knut Danielsen