Mange av oss er på hjemmekontor for å begrense potensiell smittespredning. Vi ber deg derfor så langt det lar seg gjøre om å ikke besøke oss i våre lokaler.

Har du en henvendelse til Nobl, benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller telefon 75 50 67 00.

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Økonomi og forretningsførsel

Drift av boligselskapet

Det er styret som er ansvarlig for boligselskapets økonomi. Vi vet at dette ansvaret kan være overveldende. Derfor kan våre rådgivere og regnskapsførere hjelpe med å ivareta alle oppgavene styret i et boligselskap har i løpet av året, fra budsjettering til innkreving av felleskostnader og regnskapsførsel. 

For å trygge økonomien og beboerne hjelper vi også med andre typer oppgaver som å utarbeide likviditetsbudsjett eller bistå med finansiering av fellesgjeld.

Interessert?

Ta kontakt!

Referanseprosjekter

Bodøsjøen Park

Hverdagen har blitt enklere for styret i Bodøsjøen Park etter at de valgte NOBL som forretningsfører og begynte å benytte seg av våre tilrettelagte verktøy for håndtering av oppgaver relatert til HMS og vedlikehold.

Styreportalen er også en viktig faktor. Med funksjoner som historikk og arkiv vil det bli enklere og videreføre arbeidet til de neste styrene i sameiet. Styreleder Svein Lars Kroken

Sameiet Sentrumshagen

Utbyggeren av sameiet Sentrumshagen ga NOBL ansvaret for alt fra stifting og seksjonering til etablering av driften i sameiet for at alt skulle være på plass til de nye eierne flytter inn.

NOBL er en solid samarbeidspartner. De bistår med en solid totalpakke, slik at vi kan konsentrere oss om det vi som utbygger er best på. Runar Berg, på vegne av utbygger