Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:

Boligbyggelaget Nobl har samarbeidsavtaler med forsikringsselskapene If Skadeforsikring og Tryg. Dersom ditt boligselskap har forsikringsavtale med et av disse selskapene, kan du bruke dette skjemaet til å melde fra om en skade. Dersom boligselskapet ikke er forsikret gjennom et av disse selskapene, må du ta direkte kontakt med boligselskapets forsikringsselskap.

Forsikringsavtalene til boligselskapet dekker ikke skader på innbo.

Dokumenter i forbindelse med skadesaken blir sendt til berørte eiere og publiseres på Portalen for styret. Oppgjør blir ivaretatt av Nobl.

Skulle det oppstå en skade som krever umiddelbar handling etter arbeidstid eller i helger, kan du kontakte boligselskapets vaktordning.

Dersom borettslaget eller sameiet du bor i har forsikring gjennom Nobl eller Boligbyggelagenes Totalforsikring, må skademelding fylles ut. Du kan da kontakte følgende personer fra Nobl:

Erling Horn Kjøren - tlf. 472 55 894

Gard Øverås - tlf. 406 11 409
 
Vi er tilgjengelige mandag til fredag mellom 08:00-15:30.

Ved skade utenom kontortid, send inn skademelding via skjema og kontakt en av følgende vakttelefoner:

Frøland Bygg Skade, telefon +47 40 00 90 09

Nordland Skadeservice, telefon +47 90 80 47 01

Recover, telefon +47 81 55 52 99

Polygon +47 05 365

SSG Norge, telefon +47 97 56 20 45

Vi gjør oppmersom på at styret/andelseier kun kan bestille førstehjelp. Utbedring av eventuelle følgeskader skal koordineres av prosjekleder hos Nobl Teknisk Forvaltning.


Hvem melder skaden?

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Opplysninger om beboer

Om skaden

Om du får problemer med å sende inn skjema under, kan du laste ned skjema her og fylle ut manuelt.