Mest relevante sider:

Samtilge kurs i regi av Nobl er utsatt til over sommeren.

På grunn av pandemisituasjonen kan vi ikke avholde kurs for styremedlemmer våren 2020. Vi vil sende ut informasjon når kursvirksomheten gjenopptas.