Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For styret
  3. Bruk av styreportalen

En enklere styrehverdag

Styreportalen er utviklet for å gjøre styrearbeidet enklere og mer effektivt. 
I portalen kan du blant annet booke møter, lagre dokumenter og utvikler rapporter.


Logg inn i styreportalen