Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Utleie av bolig

Utleie av bolig

Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Boligbyggelaget Nobl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid er kjent med hvem som bor i leiligheten din. Husk at du i følge borettslagsloven må ha bodd i boligen din i minst ett år før du får lov å leie ut, og du får som regel kun leie ut for tre år om gangen. Som eier av boligen er det også ditt ansvar å påse at felleskostnadene blir betalt hver måned, og at leietaker ikke bryter borettslagets ordensregler eller forårsaker skader eller annet mislighold overfor borettslaget. Last ned og fyll ut skjemaet for å søke om å leie ut boligen din. Ved godkjent søknad faktureres andelseier gebyr etter gjeldende satser (kr. 733,- inkl. mva. fra 01.01.2020). Søknaden behandles av styret i borettslaget ditt. Nederst på siden kan du laste ned dette skjemaet dersom du heller ønsker å fylle det ut for hånd.

Boligens eier

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Adresse

Ny leietaker

dd.mm.åååå

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Utleieperiode

Som nevnt i borettslagslovens § 5-5, må eieren ha bodd i boligen i minst ett av de to siste årene for å kunne leie ut.

Fylles kun ut dersom du ikke har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Som nevnt i borettslagslovens § 5-6, må det foreligge en særskilt grunn for utleie av boligen dersom eieren ikke oppfyller dette kravet. Særskilt grunn kan for eksempel være jobb- eller studieopphold i utlandet.