Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Slett medeier

Slett medeier

Du kan benytte deg av dette skjemaet for å slette en medeier av boligen din. Vi tar ordinært eierskiftegebyr og statens gebyr for tinglysning når vi skal slette en medeier. Det går vanligvis ikke mer enn én dag før du hører fra oss.

Gjenværende eier

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Adresse

Medeier som skal slettes

dd.mm.åååå.xxxxx

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Dato for sletting av medeier

Det mest praktiske er den 1. i måneden på grunn av avregning av felleskostnader

Dokumentasjon

For at vi skal kunne registrere en medeier, trenger vi kopi av det tinglyste dokumentet. Du kan også ettersende dokumenter til eierskifte@nobl.no eller per post.