Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Si opp medlemskap

Si opp medlemskap

Du kan når som helst si opp medlemskapet ditt i Boligbyggelaget NOBL. Ved utmelding mister du ansienniteten du har opparbeidet deg, og du vil ikke få den tilbake dersom du melder deg inn igjen. Du vil heller ikke få tilbakebetalt innmeldingsbeløpet eller årskontingenten. Dersom du er andelseier i et borettslag tilknyttet NOBL, kan du ikke si opp medlemskapet ditt.

Personalia

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enklere kan finne deg i våre systemer.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Utmelding

For at vi skal bli bedre i stand til å yte god medlemsservice ber vi deg oppgi grunnen til at du melder deg ut.

Jeg ønsker å si opp medlemskapet mitt fordi

 
Skal du si opp medlemskap for en avdød kan du bruke dette utmeldingsskjemaet.