Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Registrer medeier

Registerer medeier

Du kan benytte deg av dette skjemaet for å registrere en medeier av boligen din. Vi tar ordinært eierskiftegebyr og statens gebyr for tinglysning når vi skal registrere en ny medeier. Det går vanligvis ikke mer enn én dag før du hører fra oss.

Nåværende eier

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør at vi enkelt kan finne deg i våre systemer.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Adresse

Ny medeier

dd.mm.åååå.xxxxx

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Dato for registrering av medeier

Det mest praktiske er den 1. i måneden på grunn av avregning av felleskostnader

Dokumentasjon

For at vi skal kunne registrere en medeier, trenger vi kopi av det tinglyste dokumentet. Du kan også ettersende dokumenter til eierskifte@nobl.no eller per post.