Begrenset bemanning på Nobls kontorer

Vi oppfordrer samtlige som ønsker å komme i kongakt med oss i Nobl om å benytte telefon 75 50 67 00, eller e-post: nobl@nobl.no. På grunn av smitteverntiltak har vi begrenset bemanning på kontorene i Bodø og Lofoten . 

Mest relevante sider:
  1. Forside
  2. For deg
  3. Overfør bolig
 

Overfør bolig

Du kan overføre en Nobl-bolig til nærmeste familie. Overføring av bolig er et unntak fra forkjøpsretten. Ved overføring av en bolig til ektefelle eller registrert partner påløper et tinglysningsgebyr på 430 kroner og et ordinært eierskiftegebyr. Dersom et dødsbo skal overføres til gjenlevende ektefelle faller eierskiftegebyret bort.

Jeg ønsker å overføre følgende bolig:

Før inn ditt andelsnummer i borettslaget eller seksjonsnummer dersom du bor i et sameie.

Avregningsdatoen er den 1. i måneden. Det betyr at eieren per 1. i måneden er ansvarlig for å betale felleskostnadene i inneværende måned. Fellesutgifter skal etter avregningsdatoen innbetales i den nye eierens navn.

Boligen skal overføres fra

Din fødselsdato (dd.mm.åååå) gjør det enklere for oss å finne deg i våre systemer.

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Boligen skal overføres fra (medeier)

Dersom boligen har to eiere, kan du bruke følgende felter til å fylle inn informasjon om medeier.

dd.mm.åååå

Boligen skal overføres til (ny eier)

dd.mm.åååå

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

For eksempel «barnebarn»

Boligen skal overføres til (ny medeier)

Dersom boligen skal ha to nye eiere, kan du bruke følgende felter til å fylle inn informasjon om medeier.

dd.mm.åååå

Kopi av innsendt skjema blir sendt til denne e-postadressen.

Overføring av medlemskap

Alle som bor i et borettslag tilknyttet NOBL må være medlem hos oss. Dersom den nye eieren ikke allerede har et medlemskap i NOBL kan du velge å overføre ditt medlemskap og tilhørende ansienniet sammen med boligen. Husk at når du overfører medlemskapet ditt vil den nye eieren ikke få høyere ansiennitet enn sin egen alder. Skulle du ønske å beholde medlemskapet ditt, må den nye eieren opprette et helt nytt medlemskap i NOBL. Ansienniteten blir nullstillt på medlemskapet du velger å beholde når boligen ovedras til andre enn ektefelle, samboer eller partner.

Dokumentasjon

For at vi skal kunne overføre boligen, trenger vi dokumentasjon som viser at boligen er tinglyst hos Kartverket. Du kan også ettersende dokumenter til eierskifte@nobl.no eller per post.

Ved overføring av bolig må slektsforhold bekreftes ved f. eks. fødsels- eller dåpsattest. Ved overføring av en bolig i forbindelse med dødsfall trenger vi en skriftlig bekreftelse på at overføringen godkjennes av øvrige arvinger. Du kan for eksempel laste opp skifte-/uskifteattest som inneholder arvingers bekreftelser. Alle dokumenter kan også ettersendes til eierskifte@nobl.no eller som brev.

Bekreftelse

Du må selv sørge for oppgjør og eventuell sletting av pant. Alle krav som boligselskapet måtte ha mot deg må være betalt innen overtakelsesdatoen ved privat oppgjør. Melding om ny eier og eventuell melding om pant skal sendes til Kartverket Ullensvang, Postboks 200, 5788 Kinsarvik. Gebyrer for noteringene skal betales direkte til Kartverket. Du kan finne mer info om tinglysing på Husk at den nye eieren må gjøre seg kjent med boligselskapets vedtekter og husordensregler.