Gå til hovedinnhold

Åpenhetsloven: Slik vil Nobl møte åpenhetsloven

Åpenhetsloven har til hensikt å redusere risiko for brudd på menneskerettigheter, sikre anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten informasjon. Loven pålegger Boligbyggelaget Nobl en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Nobls arbeid for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeid er en del av den overordnede bærekraftstrategien til Nobl. Sosial bærekraft sammen med våre etiske retningslinjer setter høye krav til oss selv og våre leverandører. FN’s Bærekraftmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst er en av de bærekraftmål vi ønsker å prioritere i vårt arbeid.

Det er startet en prosess med kartlegging av våre leverandører med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter. Prosessen med å utføre aktsomhetsvurderinger er i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere, prioritere og håndtere brudd på menneskerettigheter, samt risiko for dette, både i egen virksomhet og leverandørkjeden.

Hvordan jobber Boligbyggelaget Nobl med disse trinnene:

1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer

Styret i Boligbyggelaget Nobl har vedtatt å forankre ansvarlighet som en del av virksomhetens retningslinjer. Konsernstab har ansvaret for koordinering, rådgiving og rapportering. Nobls innkjøpspolitikk er tydelig på vårt samfunnsoppdrag og vi stiller strenge krav til at våre leverandører skal oppfylle etiske krav som baserer seg på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og forretningspraksis.

2. Kartlegging av risiko

Boligbyggelaget Nobl er en medlemseid organisasjon som operer fra Andøya i nord til Sandnessjøen i sør. Vårt viktigste samfunnsoppdrag er å bygge og forvalte boliger. Dette gjør vi gjennom å tilby økonomiske-, tekniske- og juridiske tjenester til boligselskap samt bygge boliger til våre medlemmer. Vi er 41 medarbeidere som er fortelt på våre to kontorer i Bodø og Svolvær.

Overordnet analyse
Overordnet vurderer vi det slik at Nobl operer i en bransje og på lokasjoner der det i hovedsak er lav risiko for brudd på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold. Der vi har identifisert at det er størst risiko, er i forbindelse med bygging av boliger, hvor Nobl er byggherre og selger av boligene i ferdigstilte bygget. Denne delen av vår leverandørkjede vil derfor bli prioritert med tanke på tiltak og oppfølging da det er her vi vurderer at vi kan ha størst påvirkningskraft.

Kartlegging, vurdering og prioritering
I den videre kartleggingen planlegger vi å innhente opplysninger fra våre leverandører innen bygge bransjen om relevante forhold som har betydning for vår risikovurdering. I denne kartleggingen vil det være sentralt for oss å få informasjon om hvorvidt våre leverandører gjennomfører egne aktsomhetsvurderinger som dekker deres underleverandører.

Basert på informasjon fra kartleggingen av leverandører til byggeprosjekter, vil vi prioritere de viktigste risikoene for konkrete oppfølgingstiltak. Prioriteringene gjøres ut fra alvorlighetsgrad og sannsynlighet, vår påvirkningskraft og egne tilgjengelige ressurser

3.  Iverksette tiltak mot negative konsekvenser

Innkjøpspolitikk
For å forhindre negative påvirkninger er tydelige retningslinjer og forpliktelser mellom Boligbyggelaget Nobl og leverandører et viktig virkemiddel. For å sikre en ansvarlig og bærekraftig leverandørkjede er følgende tiltak iverksatt:

a.  Alle produkter som kjøpes inn i virksomheten skal vurderes ut fra den interne innkjøpsveilederen som retter en rekke krav til produktet. Dette innebærer en behovsavklaring, leverandør- og produktvurdering.

b.  Alle leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske standard for leverandører. Denne standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter og miljø.

Etter kartleggingen av leverandører til utbyggingsvirksomheten vil det vurderes eventuelle behov for tiltak og redegjørelsen vil da oppdateres med disse.

4. Oppfølging

Får vi indikasjoner på brudd på våre retningslinjer hos en bestemt leverandør eller dens underleverandører, eller hvis vi anser risikoen for å være høy, vil vi sette inn oppfølgingstiltak direkte overfør leverandøren og eventuelle underleverandører,

5. Kommunisere med interessenter

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan Boligbyggelaget Nobl håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til nobl@nobl.no..

Vi vil som hovedregel besvare en skriftlig forespørsel innen tre uker fra mottak

6. Gjenoppretting/reparere skader

I de tilfeller hvor vi eventuelt kartlegger brudd på våre retningslinjer av vesentlig art vil vi kreve at leverandøren beskriver hvilke tiltak som skal gjennomføres for å utbedre bruddet. Vi vil følge opp saker som eventuelt krever erstatning eller gjenoppretting av skade.

Se styret i Nobl sin signerte redegjørelse for åpenhetsloven 

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.