Gå til hovedinnhold

Politiske kontroverser 1970-1979

En bauta takker av når Gunvald Jensen avslutter sitt engasjement som boligbyggelagets styreleder. Han etterlater seg et boligkooperativ som nå for alvor satser stort, men det skjer ikke uten kontroverser. Boligbyggelaget får hard medfart politisk på grunn av sine storslåtte planer om bygging i Bodøsjøen og på Hunstad.

70-tallet er igjen preget av stor vekst for Salten. Det gir positive ringvirkninger for boligbyggelaget. Men, det skapes også kontroverser og politisk motstand når store prosjekt skal realiseres.

Styret i Bodø og Bodin boligbyggelag vet at boligbyggelaget er en vesentlig maktfaktor i regionen og er ikke redde for å ta bladet fra munnen og delta i den boligpolitiske debatten.

1970-1973

I 1970 har vi 3432 medlemmer, og det er bygget 1329 boliger; ett forretningsbygg og 75 garasjer. I søken etter gunstige tomter for boligbygging ser vi lengre ut av sentrum, i retning Bodøsjøen og Hunstad.

Gunvald Jensen avslutter sitt 25 års virke som styreleder i 1971. Samme året selges Nordland Aktiebryggeri til EC Dahls, og blir i 1978 omdøpt til Nordlandsbryggeriet.

Radisson Blu hotel Bodø, eller på folkemunne kalt «SAS-hotellet», åpner i 1971.

I løpet av årene 1972-73 reiser et massivt bygg seg ved Rensåsen, Nordlandsykehuset. Byens første høyhus var kanskje en inspirasjon til planene boligbyggelaget hadde for områdene i Bodøsjøen og på Hunstad.

For, to store boligprosjekt står for tur i løpet av første halvdel av 1970-årene. Først ut, etter stadige utsettelser på grunn av uenigheter rundt reguleringen av tomten, er byggingen av Bodøsjøen borettslag. Her starter ikke arbeidet før høsten 1973.

1974-1976

Flystøy gjør at man i første omgang ser bort fra området i Bodøsjøen og retter blikket mot Rønvikjordene. Det var da, som nå, helt uaktuelt å bygge her og dermed rykker man tilbake til start. Den opprinnelige planen er å bygge en lang blokk på 360 meter langs Saltenfjorden og la utearealet bli prydet av to store parkeringsplasser.

Planene faller ikke i smak hos kommunen og byens politikere. Løsningen blir den spredte blokkbebyggelsen vi ser i dag, dog noe oppgradert i tidens løp.

De første leilighetene i Bodøsjøen borettslag står klare til innflytting i 1974, og det er i dag 215 leiligheter i borettslaget.

Fra styrets beretning i årsmelding av 1973 kan vi lese en kort og noe syrlig oppsummering av hvordan boligbyggelaget opplever denne prosessen «En skal ikke komme nærmere inn på de problemer som oppsto for å få i gang dette prosjektet».

1974: De første leilighetene i Bodøsjøen borettslag står klare til innflytting.

Bodø/Glimt blir norsk cup-mester i 1975. Et legendarisk lag bestående av blant annet Harald «Dutte» Berg, Terje Mørkved og Arne Hansen. Hele Nord-Norges fotballag var, og er, enormt viktig for den nordnorske identiteten.

1977-1979

Et tegn på boligbyggelagets vekst er vedtektsendringen i 1977. Vi ønsker å ta en større rolle enn å være en ren boligbygger og forvalter. Generalforsamlingen bestemmer så at boligbyggelaget også skal gjøre «andre tiltak som tjener andelseiernes interesser».

1976-77: Galnåsmyra borettslag består av 304 boliger fordelt på 60 bygninger.

Nordlands største borettslag, Galnåsmyra borettslag, står klar for innflytting i løpet av årene 1976-77. Borettslaget består av 304 boliger fordelt på 60 bygninger.

Her er boligbyggelagets ønske å bygge blokker i 8 etasjer. Det blir også nedstemt, heldigvis. Resultatet ser vi i dag med «stærkassene» i Galnåsmyra og Sentret borettslag. Her flytter unge barnefamilier inn og skaper gode bo- og utemiljø.

Det må nevnes at byggingen av Galnåsmyra også møter problemer, blant annet går entreprenøren konkurs under byggingen. De to store prosjektene første halvår av 70-tallet møtte motstand, spesielt politisk. Men det viser seg altså til slutt at argumentasjonen til styret om å bygge massive prosjekt på en boligsosial grunnide holder vann. For, det er nå stor etterspørsel etter disse boligene.

I Galnåsmyra er boligene i stor grad ment for grupper med begrenset økonomisk handlekraft. 3/5 av boligene er tiltenkt småbarnsfamilier, nyetablerte, skoleungdom og enslige.

Utbyggingen blir en suksess for boligbyggelaget. Økningen i attraktive og prismessig tilgjengelige boliger gir stort tilsig i medlemsmassen de kommende årene.

I 1977 har vi 7577 medlemmer og året etter får vi 1024 nye medlemmer. Det tar over 40 år vi ser en liknende medlemsøkning. I det vi blar om i kalenderen fra 1979 til 1980 har vi 9254 medlemmer. 40 % av medlemmene våre har kommet til de siste 3 årene.

Medlemmer ser på boligbyggelaget som nøkkelen til å skaffe seg attraktiv bolig. Men veksten kan ikke fortsette uten støtte i fra lokalpolitikerne.

Styret i boligbyggelaget ser seg nødt til å sende en advarsel mot føringene i boligpolitikken de nå ser er i ferd med å iverksettes:

«Det er hevet over all tvil at uten en aktiv medvirkning fra vår (Boligbyggelaget) side vil det ikke være mulig for kommunen å oppfylle sine boligrammer for årene fremover […].»

Oljekrisen inntreffer den vestlige verden i 1973 etter OPECS boikott av land som støttet Israel under Jum Kippur-krigen. Noen husker kanskje bilforbudet i helgene og i tillegg begrenset tilgang på bensin vinteren 1973–74.

Saltstraumbrua står ferdig i 1978, det samme gjør Stordalshallen og Nordlandsbryggeriet skifter navn og logo. Gimle fritidssenter åpner i Bankgata i Bodø i 1979.

1979: I Rønvik, nært Maskinisten, starter innflyttingen i Hellran borettslag.

Men det bygges ikke bare stort på 70-tallet.

I 1974 står Rødbrekka klar, med 16 enheter. Høgåsen borettslag I og II står klar i 1976 og rommer til sammen 40 leiligheter på Tverlandet. I Rønvik, nært Maskinisten, starter innflyttingen i Hellran borettslag i 1979. Borettslaget fullføres over flere trinn, og består nå av den karakteristiske hesteskoblokka, terrasseblokk og eneboliger i rekke. Borettslaget har nå til sammen 114 boliger.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.