Gå til hovedinnhold

Boligmarkedet snur 1990-1999

Etter fem magre år snur endelig boligmarkedet. Vi starter med utleieboliger og øker satsningen på tekniske tjenester. Samarbeidet med kommunen tar seg opp, og et stort prosjekt i Stadionparken ser dagens lys. Men, på 90-tallet er det igjen skjær i sjøen …

Vi har bygget og trygget boliger siden 1946

1990-1991

90-tallet starter der 80-åra slutter. Det selges under 200 brukte borettslagsboliger, en nedgang på 18.8% fra året før, og er det laveste antall siden 1982. Boligprisene synker drastisk og innskuddet i en brukt borettslagsleilighet ligger på 1987-nivå.

Nybyggvirksomheten begrenses, selv om det planlegges et stort prestisjeprosjekt i Stadionparken.

Som vi alle vet, «Nød lærer naken kvinne å spinne», for i prosjektet i Stadionparken tenkes det i nye baner og står i dag som et prakteksempel på sosial og bærekraftig boligbygging.

Området på 35 mål ble kjøpt fra Bodø kommune for 13.7 millioner kr i 1988.

1993: Reklame for Stadionparken.

Daværende ordfører i Bodø, Per Pettersen er en sentral støttespiller for prosjektet, i godt samarbeid med boligbyggelagets Inge Kirkesæther. Prosjektet oppfyller i stor grad den politiske målsetningen om å skaffe bolig til grupper med særskilte behov, ungdom, flyktninger, eldre og vanskeligstilte.

For å skape gode allsidige bomiljø blir store grøntarealer og boliger for personer med større økonomisk frihet også etablert i området.

Stadionparken rommer i dag 200 boliger fordelt på 5 borettslag, Østre-, Vestre-, Søndre- og Nordre park, samt Stadionbygget borettslag. I tillegg blir det bygget 30 utleieboliger og sykehjem.

Byggingen starter i 1991, og prosjektet ferdigstilles over flere år. Innflyttingen startet i 1992 og siste byggetrinn står klar for overtakelse i 1996.

1992-1994

BBL Boligstiftelse (Nå Nobl Boligstiftelse) blir stiftet i 1991 med kr. 200.000 i grunnkapital. Boligstiftelsen har som formål å drifte utleieboliger. I 1992 er de første 32 utleieboligene klare i Hokkåsen Øst og Bankgata 19-21. Boligstiftelsen drifter i dag 100 utleieboliger i Nordland.

1992 er året for ny bunnotering i antall solgte boliger. Vi er nå under 1982-nivået, og det ble til sammen solgt under 300 nye og brukte boliger.

Medlemstallet er også synkende. Året viser 198 nye medlemmer, mens 582 personer velger å melde seg ut. Til sammen har vi nå 11 736 medlemmer.

1993 omtales som «Året der markedet snudde». Boligprisene øker drastisk, hele 30,6%. Påfølgende år er prisøkningen fortsatt solid, med oppgang på 18%. Det tar altså 5 år å komme seg ordentlig til hektene.

I Meløy bygges det i 1994 20 nye utleieboliger.

1995-1997

BBL Prosjekt AS etableres i 1995 og skal stå for byggevirksomhet og tekniske tjenester i de neste 23 årene frem til selskapet fusjonerer med Nobl i 2018.

Reaksjonen i boligmarkedet etter flere magre år på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet fortsetter, og boligomsetningen øker i 1995 til nærmere 400 solgte boliger.

Etter flere år med dårlig tilsig i medlemsmassen snur også denne trenden endelig. Ved årets slutt i 1996 har vi 11 886 medlemmer. Vi forvalter nå 3296 boliger etter ferdigstilling av Stadionparken.

1996: Etter ferdigstillingen av Stadionparken, forvalter vi nå 3296 boliger.

Boligbyggelagenes monopol på salg av borettslagsleiligheter har opphørt, men i 1997 er markedsandelen likevel høy, 98.7%. Nå ser boligbyggelaget og andre utbyggere for alvor mot relativt bynære Grønnåsen som et attraktivt område for boligbygging.

Jordene til blant annet Jensvoll gård og Forsvarets øvingsfelt på «Tanksmyra» blir tilgjengelig. Her blir borettslagene Engtunet med 18 boliger ferdigstilt i 1998, så følger Presthaugen i 1999 med 26 boliger, Prestmarka i år 2000 med 63 boliger før Ludvighagen ferdigstilles i årene 2000 og 2001, med 38 boliger.

1998-1999

Ekspansjonen i andre kommuner tar et nytt steg. 1. mai 1998 etablererer vi BBL Helgeland i Sandnessjøen med to ansatte.

90-tallet er for øvrig et tiår hvor flere nye selskap opprettes.

Vi starter også megling av privatbolig igjennom Exact Eiendomsmegling, et OBOS-eid selskap. Nevnte BBL Boligstiftelse og BBL Prosjekt, samt BBL Forretningsbygg, BoService Vaktmester, BoService Vedlikehold og BBL Samfunnservice blir oppført i Brønnøysundregisteret i løpet av 90-tallet.

Forholdet med kommunen har ikke kjølnet etter utbyggingen av Stadionparken, tvert imot. Arbeidet med UngBo starter som er et samarbeid mellom boligbyggelaget, Husbanken og Bodø kommune.

Først ut er prosjektet i Per Helgesens vei på Alstad hvor personer under 30 år kan kjøpe prisregulerte boliger. Det blir det første av fem borettslag med til sammen 139 boliger forbehold unge boligkjøpere.

I løpet av 90-tallet og starten på 2000-tallet har vi et samarbeid med Bodø/Glimt hvor det blant annet arrangeres fotballskole. Her får barn som bor i borettslag møte heltene sine i gult.

I 1999 bemerker styret i sin årsmelding at de er betenkt for prissituasjonen i tomtemarkedet. Det vedtas også at det skal bygges 43 ferieleiligheter på Algarvekysten i Portugal. Prosjektet skal hete Quinta Polaris.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.