Gå til hovedinnhold

Et grønnere Nobl

Et grønnere Nobl skal redusere våre negative miljøavtrykk, i egen organisasjon, egne prosjekter og i våre boligselskaper. Vi skal også inspirere våre omgivelser til å ta grønnere valg!

80% av boligene vi skal bo i i fremtiden er allerede bygget. I Nobl er forvaltning av eksisterende boligmasse vår aller fremste oppgave. Jobben med å gjøre eldre bygg grønnere er både stor og spennende.

Vi bygger også nye boliger i Nobl, i tett samarbeid med utbyggere. Det sies at byggebransjen kalles for «40% bransjen», fordi den står for 40% av ressursbruken, 40% av utslipp og 40% av avfall.

Det må vi se på som en mulighet, tenker vi. Det betyr at denne bransjen er betydningsfull!

Et grønnere Nobl

  • Skal redusere våre negative miljøavtrykk, i egen organisasjon, egne prosjekter og i våre boligselskaper
  • Skal inspirere og påvirke flere til å ta grønnere valg
  • Skal gi økt verdi og attraktivitet for våre boligselskaper og nyprosjekter
  • Bygger godt omdømme for Nobl og boligbyggerlagsmodellen
  • Understøtter visjonen om Gode hjem hele livet!
  • Bidrar til det overordna målet om å bygge bærekraftige byer og lokalsamfunn

Våre konkrete mål for et grønnere Nobl

Eksisterende boligselskaper

Alle våre eksisterende boligselskaper skal få egne bærekraftsregnskaper. Det betyr at styret får kunnskap om hvilke valg de kan ta for å bli enda grønnere i sin daglige drift, og kan ta valg deretter.

Det kan handle om energiløsninger, avfallshåndtering, tilrettelegging for el-biler og sykling og andre miljøtiltak.

Boligselskapene vil også bli målt på hvor sosialt tilrettelagte de er. Hvilke møteplasser finnes det? Er det høy grad av trivsel? Har man gode delingsordninger?

Økonomisk bærekraftig er også vesentlig. Er borettslaget godt forvaltet og godt rustet for fremtiden? Har de gode vedlikeholdsplaner? Er det trygt og stabilt økonomisk?

Et slikt bærekraftsregnskap gir altså styrene et godt beslutningsgrunnlag, men det vil også gi viktig informasjon for beboere og nye beboere.

Vi tror at boligselskaper som tar bærekraft på alvor vil oppfattes som mer attraktive, få godt omdømme og dermed bli mer verdifulle.

PS! Ordningen med bærekraftsregnskap er ikke ferdig utredet, verken i form eller innhold.

Rehabiliteringsprosjekter

Våre rådgivere skal ha kompetanse på grønne løsninger, slik at de kan veilede boligselskapene til miljøvennlige valg i rehabiliteringsprosjeker

Nye boligprosjekter

Alle våre nyboligprosjekter skal utvikles med bærekraft som bærende prinsipp.

 

Les også om

Et sosialt ansvarlig Nobl

Et økonomisk ansvarlig Nobl

 

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.