Gå til hovedinnhold

Vår bærekraftstrategi

Vi har ambisjoner og planer for et mer bærekraftig Nobl. Fremtiden er grønnere, mer sosial og økonomisk trygg.

Hva betyr bærekraft for oss?

Det er lett å tenke på miljøarbeid når man hører ordet bærekraft. Miljø og klima er en veldig viktig del av bærekraftbegrepet, men for oss handler bærekraft i bunn og grunn om mennesker. Om at mennesker skal kunne leve like godt i neste generasjon som i vår.

Miljøfyrtårn

Boligbyggelaget Nobl har siden 12 mai 2010 vært sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at Nobl har iverksatt tiltak for å gjøre den daglige driften mer miljøvennlig og skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Nobl i årene fremover. Les mer om hvordan du kan sende innspill til oss.

 

Videre strategi

Gjennom hele 2020 og 2021 har vi i Nobl analysert og kartlagt hvor vi kan bidra aller mest til et mer bærekraftig samfunn. Hvor har vi våre største miljøavtrykk, hvilke sosiale utfordringer skal vi bidra til å løse, og hvordan skal vi sørge for å trygge våre medlemmer og beboeres verdier på aller beste måte?

Nå har vi et godt bilde på hva vi skal gjøre, og ser frem til å jobbe videre med våre ideer og konsepter.

Et grønnere Nobl

Som utbygger må vi tenke klima og miljø, og har satt oss klare mål for våre nyprosjekter. De grønne handlingene må også være med oss i rollen som forvalter.

Boligbyggelaget Nobl har siden 12 mai 2010 vært sertifisert som miljøfyrtårn. Det innebærer at Nobl har iverksatt tiltak for å gjøre den daglige driften mer miljøvennlig og skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte.

Nå jobber vi for enda grønnere drift og samarbeid, med entreprenører, styrer og beboere.

Et sosialt ansvarlig Nobl

Vi kjenner sterkt på ansvaret for våre medlemmer og for menneskene i vårt lokalsamfunn. Vi brenner for å hjelpe førstegangskjøpere inn i boligmarkedet og for at eldre kan bo i egne hjem så lenge som mulig.

Gjennom å legge til rette for gode naboskap i boligselskapene våre skal vi bidra til økt inkludering og mindre ensomhet – rett og slett til bedre livskvalitet.

Et økonomisk ansvarlig Nobl

Har du tenkt på at selve boligbyggelagsmodellen er delingsøkonomi i praksis? Det finnes ingen eiere som tar ut overskuddet, det pløyes tilbake til formålet; skaffe medlemmene nye boliger. Verdiene trygges og forvaltes i fellesskap, og når man er mange sammen får man gode vilkår hos leverandørene.

Nobl jobber for gode økonomiske ordninger som kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.