Gå til hovedinnhold

Vedlikehold i dyrtid

Med dagens prisvekst og høye rente kan det være det lett å nedprioritere vedlikehold og oppgraderinger i borettslag og sameier. Det er mange gode grunner til at styret nettopp nå skal prioritere vedlikehold av bygningsmassen.

 • Sted: Nobl, Jakhelln brygge, Torvgata 2, 4 etg.
 • Dato: 25. april 2024 23. april 2024
 • Når: 18:00 18:00
 • Pris Kurset er gratis

Det er styret som er ansvarlig for å ivareta bygningsmassen i et borettslag eller sameie. Så lenge økonomien i boligselskapet tilsier det, bør man aldri utsette vedlikeholdet – selv om prisene øker og renta er høy. I verste fall kan det koste boligselskapet og andelseierne dyrt.

– Ta for eksempel bytte av vinduer eller bordkledning. Råte og fuktskader kan spre seg inn i boligen dersom ikke skadene utbedres raskt. Noe som vil resultere i at boligselskapet må gjøre flere utbedringer enn det som var utgangspunktet, sier prosjektleder i Nobl, Sture Karlsen.

Han er en av kursholderne på kurset «Vedlikehold i dyrtid» som holdes som webinar 23. april og fysisk i Nobls lokaler i Bodø 25. april – begge kursene er gratis for styrene.

Han har forståelse for at enkelte boligselskap kvier seg for å ta opp mer lån for å vedlikeholde bygningene, samtidig som beboerne flest har fått økte felleskostnader, men påpeker at vedlikeholdet bør prioriteres for å unngå at boligmassen blir enda dårligere.

– Styrets vedlikeholdsansvar bør veie tungt, selv om det vil kunne medføre økte utgifter for boligselskapet og beboerne, påpeker Sture Karlsen.

Kurset vil ikke bare omhandle nødvendigheten av vedlikeholdet, men du vil få en innføring i hele prosessen fra et vedlikeholdsbehov oppstår, til prosjektet er ferdigstilt.

– Styret i et borettslag eller sameie består som regel av medlemmer med lite eller ingen erfaring i det å gjennomføre byggeprosjekter samt å inngå bygg- og anleggskontrakter. Det forventes ikke at styremedlemmer i borettslag og sameier skal være spesialister, verken på byggetekniske forhold, utarbeidelse av anbudsdokumenter, gjennomgang og kvalitetssikring av anbud og løpende oppfølging av prosjektene, kjennskap til tekniske forskrifter. Vi vil belyse hele prosessen slik at styret skal vite hvordan de skal gå frem for et vellykket prosjekt.

Et annet viktig aspekt styret må ha med seg når de planlegger fremtidig vedlikehold er de mange kravene som er forventet å komme fra myndighetene, blant annet når det gjelder bærekraftige bygg. Det vil også bli belyst på kurset.

Noen av de viktigste temaene på kurset:

 • Hvordan gjennomføre et godt vedlikehold, uten at det knekker økonomien i boligselskapet.
 • Støtteordninger som Grønt lån og støtte til energieffektivisering.
 • Hva er styrets vedlikeholdsansvar i boligselskapet?
 • Fordelingen av vedlikeholdsansvar mellom beboer og boligselskapet
 • Hva som skjer dersom noen ikke ivaretar vedlikeholdsansvaret?
 • Hvordan sette opp en god vedlikeholdsplan for en komplett oversikt over tiltak og kostnader nå og i fremtiden?
 • Rehabilitering fra A til Å med Nobl prosjekt

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.