Begrenset bemanning på Nobls kontorer

På grunn av regjeringens nye tiltak for å begrense spredningen av koronaviruset, ber vi deg som ønsker å ta kontakt med Nobl om å IKKE besøke våre kontorer i Svolvær og Bodø. Her vil det være begrenset bemanning i første omgang til 18. januar. Benytt vår e-post nobl@nobl.no, eller kontakt oss pr. telefon på 75 50 67 00

Mest relevante sider:

ÅGE - Årsregnskap, generalforsamling og etterarbeid

Styret kan nå gjøre hele for- under, og etterarbeidet med generalforsamling eller årsmøte digitalt i styreportalen. Det er både tidsbesparende og gir økt kvalitet. Styret får bedre oversikt over hva som er gjort, og hva som gjenstår. ÅGE gir enklere arbeidsfordeling og kommunikasjon innad i styret, og ikke minst, enklere kommunikasjon med Nobl.

Når prosessen er digital, betyr det at det meste gjøres når som helst og hvor som helst. Men husk, du må fortsatt møte opp til generalforsamlingen /årsmøtet.

 

Logg inn i styreportalen