Gå til hovedinnhold
Forvaltning og styret Jus

Fordeling av kostnader ved elbillading

Hvem skal betale for etablering av elbillading i boligselskapet og kan man ta et påslag på strømmen ut til beboerne?

Nobl Advokat mottar jevnlig henvendelser fra boligselskaper knyttet til etablering av elbillading i boligselskapene. I denne artikkelen vil vi forsøke å svare ut noen av spørsmålene og problemstillinger som kan dukke opp.

Rett til elbillading

Den enkelte eiers rett til elbillading i boligselskapet er lovfestet, og disse lovbestemmelsene gir alle eierne som har rett til å parkere på boligselskapets eiendom, en individualrett til å få etablert elbillading. Denne regelen innebærer at de eierne som har egen parkeringsplass, må få etablert infrastruktur frem til egen plass. I de tilfeller der det er felles parkeringsplass, må boligselskapet sørge for infrastruktur og ladepunkt til et felles ladeanlegg på parkeringsplassen.

Vi ser at det er flere borettslag som har inngått avtaler med selskaper for betaling av strømkostnadene for elbillading. De eierne som benytter seg av ladepunktet, betaler da direkte for sitt forbruk via ladefirmaets ladeløsning. Gjennom dette systemet kan styrene selv fastsette strømprisen, som åpner for at strømprisen kan fastsettes med et påslag på kostprisen.

Fordeling av kostnad

Hovedregelen i et boligselskap er at dersom et tiltak etter sin karakter kommer fellesskapet til gode, så skal alle være med å dekke kostnadene. I forarbeidene til borettslagsloven og eierseksjonsloven er det satt opp eksempel på fordeling for flere av kostnadene som oppstår ved etablering av et ladeanlegg. Det fremgår at etablering av infrastruktur og eventuell oppgradering av strømnettet anses å komme fellesskapet til gode, og derfor er dette en kostnad som skal fordeles etter fordelingsnøkkelen i det enkelte boligselskapet. Når det kommer til kostnadene til ladepunktet, så må dette dekkes av den enkelte eier.

Felles ladeanlegg

Dersom boligselskapet har et felles ladeanlegg, så skal derimot boligselskapet stå for kostnaden for etableringen av ladepunktet. Andelseier/seksjonseier skal betale for sitt faktiske forbruk, når dette er målbart.

Kostnadene for vedlikehold av anlegget skal fordeles etter samme nøkkel som gjaldt ved etableringen av anlegget, altså på alle eierne som har mulighet til å benytte seg av lading. Altså ikke bare de som har ladeanlegg i dag eller som bruker anlegget, men på alle andelseierne som har mulighet til å kunne bruke elbillader. Dette gjelder såfremt den enkelte eier har samtykket i en avvikende fordeling.

Det kan derfor settes spørsmålstegn ved om løsningen disse leverandørene leverer er i strid med loven, og hvis dette settes på spissen så vil vi anta at det faller ned på at styrene ikke kan fastsette en høyere pris enn faktisk forbruk. Særlig sett til at vedlikehold skal dekkes i henhold til opprinnelig nøkkel, og derfor ikke kan spares opp gjennom et påslag på lading.

Vår anbefaling er derfor å ha en løsning der kostnadene til drift og vedlikehold av infrastrukturen og felles ladepunkter dekkes av fellesskapet.

Når lading ikke er målbar

I de tilfeller der boligselskapet har rigget seg slik at det ikke er mulig å måle hva den enkelte lader for, så vil det være opp til styret å fastsette en pris som vil dekke inn kostnadene borettslaget har med ladingen. Dette løses ulikt i de ulike selskapene, der noen for eksempel opererer med et fast månedlig beløp for å kunne benytte seg av ladeanlegget.

Har styret spørsmål knyttet til tematikken. Ta gjerne kontakt med oss i Nobl Advokat.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.