Gå til hovedinnhold
Forvaltning og styret Boligforvaltning Jus

Varmepumpe i boligselskpet – hva bør styret være oppmerksom på?

I takt med stadig økende og ustabile strømpriser, ser nå flere borettslag og sameier på måter å redusere kostnader til strøm på. Varmepumpe er ansett som en miljøvennlig og energieffektiv oppvarmingsmåte som koster mindre.

Installering og drift av varmepumpe kan imidlertid være et dels omfattende tiltak ved at det blant annet innebærer at det må borres hull i ytterveggen. I tillegg kan varmepumper lage mye lyd og ta plass. I denne artikkelen skal vi se kort på hva styret bør være bevisst på dersom det skal etableres varmepumper eller de mottar søknader fra eiere som ønsker varmepumper.

Krever søknad til styret

Hovedregelen er at eiendommens ytre fasade og områder er fellesareal, og det er borettslaget eller sameiet ved styret som har ansvaret for fellesarealene. Det betyr at det er nødvendig å søke tillatelse fra styret for å montere en varmepumpe.

Hva bør en søknad inneholde?

En varmepumpe kan ikke monteres før styret har godkjent søknaden. I søknaden bør det blant annet fremgå hvor varmepumpen skal plasseres, hvilken type varmepumpe som skal monteres og beregnet utvendig lydnivå.

Vurderingstema og enhetlig plan

Når styret mottar søknaden bør det vurdere kvaliteten og leverandør av varmepumpen, hvordan en plasseringen kan påvirke øvrige eiere, støynivå, og om det innebærer en endring av fasaden. Styrets oppgaver er videre å sørge for at alle beboere behandles likt.

Erfaringsmessig ser vi ofte at hvis én eier installerer varmepumpe, vil ofte flere komme etter. Vi anbefaler derfor at boligselskapet ser på muligheten for å utarbeide en helhetlig plan for fasaden. I en slik plan bør det inngå krav til kvalitet, leverandør, plassering, om det vil medføre en fasadeendring som dermed må vedtas av generalforsamlingen eller godkjennes av kommunen, og andre forhold som kan være viktige.

Vedlikeholdsansvaret

Ved montering av varmepumpe bør styret inngå en egen avtale med eier om krav til anlegget og monteringen. Videre bør det stilles krav om at eieren samtykker til en vedtektsbestemmelse om at eieren har vedlikeholdsansvaret for varmepumpen.

Kreves det generalforsamlingsvedtak?

Utgangspunktet er nok at spørsmål om varmepumpe skal monteres er å anse som vanlig forvaltning og vedlikehold, og dermed noe som styret kan avgjøre. Unntak vil være dersom det fremgår av vedtektene at lignende saker skal behandles av generalforsamlingen, eller hvis det kan medføre en (vesentlig) fasadeendring.

Kreves det godkjenning fra kommunen?

Installering av varmepumpe vil ikke være søknadspliktig til kommunen med mindre den medfører en fasadeendring som fører til at bygningens karakter endres. Dette kan for eksempel gjelde for bevaringsverdige hus. Vi anbefaler å sjekke ut dette dersom det skal installeres flere varmepumper på én vegg, eller hvis det skal monteres for samtlige boenheter. Ved tvil kan man ta kontakt med kommunen. Selv om installering av varmepumpe ikke er søknadspliktig til kommunen, må tekniske krav likevel oppfylles ved installeringen.

Har du ytterligere spørsmål om etablering av varmepumpe. Nobl Advokat bistår gjerne styret om alle spørsmål knyttet drift og forvaltning av boligselskapet. 

 

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.