Gå til hovedinnhold
Jus

Problemer med rotete beboere og hensatte gjenstander i fellesarealer?

Nobl Advokat fikk nylig et spørsmål fra et borettslag som hadde problemer med at enkelte beboere bruker fellesarealer til oppbevaring av gjenstander, både i trappeoppgang og i fellesboden. I denne artikkelen skal vi se litt på bruken av fellesareal, og hvordan styret kan følge opp slike saker.

 

Andelseiere, seksjonseiere og aksjonærer har lik rett til å bruke fellesareal uansett eierandel i boligselskapet. En eier har rett til å benytte fellesareal til det fellesarealet er beregnet til å bli benyttet til og den bruk som er vanlig. Hva som er vanlig bruk av fellesareal kan variere ut fra boligselskapets eiendom, behov og praksis.

Bruken av fellesareal er imidlertid begrenset ved at den ikke på urimelig eller unødvendig måte må være til skade eller ulempe for de andre beboerne. Hva som ligger i dette må vurderes konkret i hvert boligselskap.

Ha tydelige regler

Boligselskapet har imidlertid mulighet for å tydeliggjøre reglene for bruk av fellesareal gjennom husordensreglene. I husordensreglene kan man regulere hva som eksempelvis kan oppbevares i fellesbod, få frem at det ikke er tillatt å oppbevare slik som sykler, akebrett og barnevogner i trappeoppganger eller andre fellesarealer, samt ha retningslinjer for hvordan fellesareal skal brukes.

Dersom en beboer ikke innretter seg etter husordensreglene eller bruker fellesareal på en måte som rammer øvrige beboere unødvendig eller urimelig, er det opp til styret å følge dette opp.

Forsvarlig bruk

Styrets viktigste oppgave i tilknytning til fellesarealene, er å påse at lokalet brukes på en forsvarlig måte innenfor det formålet det skal brukes til, og at de er forsvarlig brannsikret. Videre må styret vurdere i hvilken grad en beboers bruk av fellesareal er til urimelig eller unødvendig ulempe for øvrige beboere.

Styret bør som hovedregel alltid ta sikte på å gå i dialog med beboere som bruker fellesareal på en måte som ikke samsvarer med reglene. Dersom en beboer ikke følger opp etter henvendelse fra styret, kan det sendes en skriftlig klage, der styret varsler om konsekvensen av at de ikke innretter seg. Hvis en beboer fremdeles ikke innretter seg, vil dette kunne bli ansett som et mislighold.

Følge opp mislighold

Det er ulike måter styret kan følge opp et mislighold på, avhengig av hva misligholdet består i. Dersom en beboer på tross av advarsler eksempelvis ikke fjerner sine ting fra fellesareal, kan styret fjerne dette på andelseiers regning. Det er imidlertid viktig at styret gir beboeren adgang til å fjerne eiendelene og setter en frist for når det vil følges opp.

Vi oppfordrer alle boligselskap til å ha klare retningslinjer for bruk av fellesareal i husordensreglene. Dette gjør det forutsigbart for beboere å innrette seg etter, samtidig som det gjør det enklere for styret å følge opp.

Nobl Advokat kan bistå med utforming av husordensregler, eller se gjennom eksisterende husordensregler ved behov. Husk at dersom boligselskapet har totalforsikring gjennom IF, kan dere ha rett til inntil 15 timer juridisk rådgivning fra Nobl Advokat.

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.