Gå til hovedinnhold
Jus

Nobl-advokat med i regjeringsoppnevnt utvalg

Nobl-advokat Benedicte Björkfors skal være med i et regjeringsoppnevnt utvalg som skal se på og vurdere endringer i husleieloven.

Utvalget som Benedicte Björkfors er en del av, skal gå gjennom husleieloven samt vurdere og foreslå endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet.

– Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte, sier Benedicte Björkfors.

12 med i utvalget

Praksis har vist seg at det er behov for endring av flere av bestemmelsene i husleieloven.

– Utvalget vil forhåpentligvis få til et forslag som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte, sier Nobl-advokaten som ser frem til å bidra i arbeidet med husleieloven.

Utvalget ledes av forsker Jardar Sørvoll fra Nordre Follo og han har med seg følgende medlemmer.

 • Advokat Benedicte Björkfors, Bodø
 • Jurist Silje Flack Bergby, Trondheim
 • Politisk rådgiver Hanne Beth Borge, Oslo
 • Advokat Kristoffer Dons Brøndbo, Tromsø
 • Professor Torfinn Harding, Stavanger
 • Direktør Bjarte Høysæter, Bergen
 • Eiendomsforvalter Maren Kartvedt, Bergen
 • Advokat Anders Leisner, Oslo
 • Student Dalin Malek, Asker
 • Daglig leder Kathrine Emilie Standal, Trondheim
 • Daglig leder Lars Aasen, Nesodden

Styrke leietakernes rettigheter

Det er Stortinget som har bedt regjeringen om å sette ned Husleielovutvalget for å få en gjennomgang av Husleieloven som trådte i kraft 1. januar 2000. Mandatet til utvalget er å vurdere hvordan loven kan styrke leietagernes rettigheter, sikre grunnleggende botrygghet og at loven samsvarer bedre med dagens situasjon på leiemarkedet.

Husleielovutvalget skal spesielt se på følgende punkter i husleieloven:

 • Vurdere om og hvordan reglene for tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter bør endres.
 • Vurdere lovendringer som kan forebygge og dempe konflikter i leieforhold, deriblant vurdere om det bør lovfestes en plikt til å føre protokoll ved inn- og utflytting, og vurdere dagens regler om ansvar for vedlikehold og reparasjon, eller andre tiltak som kan dempe konflikter og vurdere lovendringer som gir regler om reklamasjon som er bedre tilpasset kontraktsforhold der partene skal ha en stabil, langvarig relasjon.
 • Se om det er behov for endringer med hensyn til hvilke krav som stilles til leieboligen, til at den holdes i god stand og til hensiktsmessig vedlikehold. Herunder skal utvalget vurdere om det bør være en kobling til offentligrettslige krav til leieboligen.
 • Vurdere om bofellesskap som boform bør reguleres særskilt i husleieloven.
 • Vurdere lovendringer som sikrer at krav om tilbakebetaling av irregulært betalt depositum ikke foreldes.
 • Drøfte tiltak som sikrer at loven følges, herunder tilsyn og veiledning, og tiltak som gir mulighet til å redusere diskriminering på boligmarkedet.
 • Vurdere om det bør være et skille mellom regler for småskala privat utleie og profesjonelle utleiere og i så fall på hvilke områder.

Utvalget skal levere sin første delleveranse senest 31. januar 2024 og sin siste senest 15. oktober 2024.

 

Relatert innhold

På denne siden bruker vi informasjonskapsler (cookies) og andre teknologier for å tilby deg så hyggelig brukeropplevelse som mulig. Du kan lese mer om dette under våre personvernvilkår. Ved å klikke på "Godta", samtykker du i bruken av slike teknologier.